Tag Archive for: trivorelaiset

Työhyvinvointi: Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen Trivorella

Onnistunut perhe- ja työelämän yhdistäminen parantaa vanhemman hyvinvointia kotona ja työpaikalla. HR-päällikkömme Maria Yli-Olli kertoo, miksi työnantajan on tärkeää tukea työntekijöitä elämän eri alueiden yhteensovittamisessa, ja miten Trivorella tätä tuetaan muun muassa joustavilla etätyökäytännöillä ja mukautettavalla työajalla.


Elämme jatkuvassa velvollisuuksien ja eri elämänalueiden yhteensovittamisen viidakossa. Toisaalla huomiota vaatii työ, toisaalla kenties perhe, omaiset, ystävät tai harrastukset.

Syksyn alettua ja kesälomien päätyttyä lapsiperheissä alkaa jälleen sumpliminen muun muassa tarhaan vientien, opettaja-vanhempi-keskusteluiden, neuvolakäyntien ja muiden tärkeiden velvoitteiden sovittamisessa työarkeen. Jos työajat ovat tiukat ja työpaikalla ollaan joustamattomia siinä, missä ja mihin aikaan työtä tulee tehdä, yhteensovittaminen voi käydä lähes mahdottomaksi.

Trivoren HR-päällikkönä työskentelevän Maria Yli-Ollin mukaan vastuullinen työnantaja tukee työntekijöidensä perhe- ja työelämän yhteensovittamista:

”Nykyään ymmärretään, että ihminen on kokonaisuus. Kun yksityiselämä on tasapainossa, se heijastuu työelämään ja toisinpäin”, hän toteaa. ”Jos työnantaja ei tarjoa joustoa, johtaa se herkästi työntekijän kuormittumiseen. Luonnollisesti toisinaan työntekijän on välttämätöntä itse joustaa ja järjestää perhe-elämäänsä työn ehdoilla, mutta jos jousto on aina yksinomaan työn ja työnantajan eduksi, se johtaa nopeasti työntekijän tyytymättömyyteen.”

Joustavuutta kaivataan siis molempiin suuntiin. Marian mukaan tukemalla ja edesauttamalla työntekijöidensä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista työnantajat saavatkin todennäköisemmin hyvinvoivan ja hyvin suoriutuvan työntekijän.

”Myös työntekijä on todennäköisesti tyytyväisempi työnantajaansa sekä omaan elämäänsä, kun työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei aiheuta jatkuvaa huolta ja kuormitusta.”

 

Työaikajousto sujuvoittaa arkea

Trivorella perhe- ja työelämän yhdistämistä tuetaan esimerkiksi joustavalla työajalla. Tämän ansiosta vanhempien on mahdollista osallistua muun muassa lastensa päivähoidossa tai koulussa käytäviin keskusteluihin, jotka tyypillisesti käydään päiväsaikaan.

Tilannekohtaisesti mukautettava työaika helpottaa silloin, kun on tarve yksittäisille poissaoloille työpäivän aikana tai hetkellisistä poikkeustilanteista. Jos kyse on pitemmästä ajasta, kuten lakisääteisistä perhevapaista, Trivorella pyritään aina huolehtimaan, että sekä siirtyminen perhevapaalle että sieltä paluu sujuu mahdollisimman lempeästi. Myös perhevapaiden järjestelyissä joustetaan mahdollisimman paljon työntekijän tilanteen ja toiveiden mukaan.

”Olen itsekin osittaisella hoitovapaalla. Perheellämme ei ole niin sanottua turvaverkkoa, joten minä ja puolisoni hoidamme arjen pyörityksen ilman apujoukkoja. Tämä on tilanne varmasti monessa perheessä, jos on muutettu kauas kotipaikkakunnalta tai omat vanhemmat ovat ikääntyneitä”, Maria kertoo.

”Osittainen hoitovapaa oli siis meidän perheellemme välttämätön ratkaisu, jotta arki pyörisi. Kaksi kolmesta lapsestani ovat koululaisia ja heidät pitää viedä useana aamuna yhdeksäksi kouluun. Ilman osa-aikajoustoa tämä ei olisi mahdollista tai sitten kuormittaisin perhettä kohtuuttomasti, kun päivää pitäisi pidentää toisesta päästä.”

 

Töitä myös kotoa käsin

Trivorella on lähtökohtaisesti mahdollista tehdä etätöitä vapaasti, kunhan järjestelystä on sovittu esihenkilön ja tiimin kanssa. Trivorelaiset suosivat poikkeuksellisen paljon toimistolle tulemista, mutta etätyömahdollisuutta hyödynnetään myös.

Etätyö mahdollistaa myös joustavamman perhe- ja työelämän yhdistämisen, kun esimerkiksi työmatkoihin kuluva aika vapautuu yksityiselämän käyttöön. Marian mukaan tässä piilee kuitenkin myös omat haasteensa:

”Koen, että sen jälkeen, kun etätyö muodostui yhteiskunnan tasolla niin sanotusti uudeksi normaaliksi työntekijä – mukaan lukien minä itse – voi kokea, että lapsen sairastaessa tulee tehdä töitä kotoa käsin. Trivorella tähän ei missään nimessä kannusteta. Sen sijaan vanhempien on mahdollista jäädä hoitamaan sairasta lasta kotona ilman ansiomenetystä enimmillään neljän päivän ajan.”

 

Joustavat käytännöt osana yhdenvertaisuuden toteuttamista

Trivorella joustavat käytännöt eivät luonnollisesti koske vain lapsiperheitä, vaan kaikkia työntekijöitä elämäntilanteesta riippumatta. Yksi saattaa kaivata enemmän aikaa omaisilleen, toinen haluaa panostaa oman hyvinvoinnin kehittämiseen, kolmas kenties harrastaa intohimoisesti. Jousto tarjoaa mahdollisuuksia panostaa työn ohella elämässään itselleen tärkeisiin asioihin, ja mahdollistaa tasapainoisen työ- ja vapaa-ajan elämän yhteensovittamisen.

Viimeisimmässä Trivoren henkilöstön hyvinvointikyselyssä 74 % vastaajista koki, että heillä on työ- ja vapaa-aika hyvässä tasapainossa, ja luku on nousussa. Tavoitteena on, että kaikki trivorelaiset kokisivat mielekkään tasapainon löytyvän työn ja muun elämän välille Trivoren tarjoamia työkaluja hyödyntäen.

 

 


5 keinoa, joilla Trivorella tuetaan perhe- ja työelämän yhdistämistä

 

1. Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt

Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt mahdollistavat trivorelaisille heidän yksityiselämäänsä liittyvien asioiden hoitamisen myös kello 8–16 välisenä aikana.

 

2. Perhevapaiden jakaminen

Trivorella suhtaudutaan perhevapaisiin positiivisesti ja vapaat ovat luonnollinen osa arkea. Lakisääteisten perhevapaiden käyttämiseen suhtaudutaan kannustavasti vanhemman sukupuolesta riippumatta. Lisäksi tarvittaessa on myös mahdollista järjestää yksilökohtaisia ratkaisuja.

Perhevapaalta palaavia myös tuetaan paluussa työtehtäviin.

 

3. Palkalliset poissaolot lapsen sairastaessa

Lapsen sairastaessa vanhemmilla on lainmukainen oikeus hoitaa sairasta lasta kotona neljän päivän ajan ilman ansiomenetystä.

 

4. Mahdollisuus osa-aikaiseen työskentelyyn

Trivorelaiset voivat myös perhesyiden vuoksi halutessaan siirtyä väliaikaisesti tekemään osa-aika työtä.

 

5. Muistamiset

Vanhemmaksi tulleita trivorelaisia ja heidän perhettään huomioidaan työnantajan ja -yhteisön puolesta esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä.

 

 

Uudet trivorelaiset esittäytyvät: Kalle ja Hannu

Trivorelaisten joukko on jälleen kasvanut uusilla osaajilla. System Engineer Kalle ja projektipäällikkö Hannu kertovat keitä ovat ja miltä ensimmäiset hetket trivorelaisena ovat tuntuneet.

 


Kalle, System Engineer

 

Kuka olet ja mistä tulet?

Hei, olen Kalle. Turun IT-maailmassa olen pyörinyt noin 13 vuotta ja tänne Trivorelle palasin noin 10 vuoden muualla olon jälkeen.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Yrityksen tavoitteet ja käyttämät tekniikat osuivat hyvin yhteen omien tavoitteideni kanssa. Kuultuani muutamaa vanhaa tuttua varmistuin siitä, että täällä olisi minulle hyvä penkki istuttavaksi.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Kun tekninen vaade on juuri oman turvallisuuden tunteen ulkopuolella. Pidän myös työtehtävien antamista vapauksista fyysisen sijainnin suhteen. Ja kun vielä pääsee kehittämään toimintatapoja parempaan suuntaan – ai ai ai, että tuntuu hyvältä.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Kärsivällisyyteni ja syvä tekninen ymmärrykseni infrastruktuuri automaatiosta sekä perinteisistä infrastruktuuri tekniikoista.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Haastavia teknisiä työtehtäviä ja pitkäjänteistä alustan ja toimintatapojen optimointia.

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Ulkoilu perheen kanssa, okt-rakentaminen ja saunominen.

 


Hannu, projektipäällikkö

 

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Luoman Hannu ja tulen Seinäjoelta, jossa yritämme nostaa Trivoren tunnettuutta Veli-Pekan [Trivoren toimitusjohtajan] kanssa jäyhien pohjalaisten keskuudessa.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Vanhakin haluaa vielä oppia jotain uutta, mielenkiintoiset projektit identiteetin- ja pääsynhalllinnan sekä integraatioiden parissa vetivät puoleensa. Tässä ensimmäisten viikkojen aikana olen päässyt jo jollain lailla sisään eri asiakkaiden projekteihin ja täytyy sanoa, että valinta on ollut oikea.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Täytyy melko perinteisesti sanoa, että haasteet ja uusien asioiden omaksuminen. Asiakkaiden kanssa yhteiset projektit ovat aina olleet tärkeässä osassa työtäni ja kai siitä jonkinlainen onnistumisen tunne tulee, kun saadaan asiakkaalle tärkeä projekti maaliin siten, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Päättäväisyys ja toisaalta halu löytää yhteinen sävel vastapuolen kanssa. Tälläkin ikää löytyy vielä halu oppia uutta ja yrittää sitä kautta löytää asiakkaille paras mahdollinen ratkaisu, joka tuottaa sekä heille että meille.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Jatketaan samalla tavalla ja nostetaan Trivoren tunnettuutta Suomessa ja ehkä jopa kansainvälisesti!

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Ulkoilu ja yhdessä touhuaminen perheen kanssa.

 

 

Trivorelaisen päivä: Trivoren tukitiimiin kuuluva Jenni ratkoo asiakkaidemme kohtaamia haasteita

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu. Trivorelaisen päivä  -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Elokuussa esittelemme Trivore ID tuoteasiantuntijana toimivan Jennin, joka viihtyy vapaa-ajallaan esimerkiksi peliaiheisten ristipistotöiden parissa.


Turun AMK:sta valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööri Jenni erikoistui opinnoissaan projektinhallintaan. Valmistuttuaan hän suunnitteli jatkavansa jo kouluaikana startannutta uraansa Turun ammattikorkeakoulussa. Mieli kuitenkin muuttui, kun selvisi, että hänen osaamisestaan oli kiinnostuttu Trivorella.

”Sain kuulla, että opiskeluajoilta tuttu trivorelainen oli suositellut minua tänne. Tuntui tietysti hyvältä, että olin jäänyt mieleen noin positiivisesti. Olin myös kuullut yrityksestä paljon hyvää, joten lähetin hakemuksen ja pääsin haastatteluun.”

Suunnitelmien muutos kannatti ja nyt Jenni on jo lähes vuoden verran ollut osa trivorelaisten työyhteisöä. Hänen ensifiiliksiään trivorelaisuudesta pääsee lukemaan joulukuisesta blogistamme: Uudet trivorelaiset esittäytyvät – Jenni ja Jarno.

Monipuolisia tukitehtäviä ja asiakkaiden auttamista

Jennin työnkuva Trivorella on monimuotoinen. Päiviin kuuluu esimerkiksi tiketöintijärjestelmän organisointia, projektien aikatauluttamista sekä asiakkaiden kohtaamien haasteiden ratkaisua:

”Tällä hetkellä toimin myös uuden Trivore Support -tiimin jäsenenä. Olen mukana luomassa tiimille prosesseja ja koordinoin osaltani tähän liittyviä asioita SysOpsin kanssa. En siis ole mukana ylätason suunnittelussa vaan enemmän siinä hands on -osiossa ja käyttöönotossa.”

Projektien sprinttien päätyttyä hän auttaa myös tuotetestauksessa. Tässä Jenni pitää erityisesti siitä, kun pääse ensimmäisenä kokeilemaan uusia ominaisuuksia. Samalla myös oppii ymmärtämään paremmin, miten kaikki toimii ohjelmien taustalla.

Toisiaan tukeva työyhteisö tekee päivästä kuin päivästä mukavan

Joskus meistä kaikilla on niitä päivä, kun kaikki ei suju kuin tanssi. Tällaisina hetkinä huumorintajuiset ja aina tukena olevat työkaverit ovat kultaakin arvokkaampia.

”Tässäkin työssä on hetkiä, joita ei varmasti jaksaisi ilman mahtavia työkavereita. Yhdessä voimme vaikka itkunauraa vastaan tuleville haasteille”, Jenni toteaa.

Trivorelaisten työyhteisössä vallitseekin poikkeuksellisen hyvä yhteishenki, jossa kaveria tsempataan ja autetaan yli haasteiden. Töihin on myös mukava tulla, kun toimistolla odottaa porukka, jonka seurassa viihtyy ja johon voi liittyä omana itsenään.

 


Työkaverin terveiset:


Jennin päivä Trivorella

Jennin työpäivät ovat harvoin keskenään samanlaisia, mutta jonakin päivänä aikataulu saattaa näyttää esimerkiksi tällaiselta:

8.00 Aamu alkaa kahvilla, tulevien työtehtävien priorisoinnilla ja mahdollisiin viesteihin vastaamisella.

9.00 Tuotekehittämistä tai -testaamista.

10.00 Asiakkaiden haasteiden ratkaisemista ja ajoittain yllättävien tulipalojen sammuttamista.

11.00 Ruokatauot Jenni viettää mielellään toimiston ruokatilassa yhdessä työkavereiden kanssa.

12.00 Asiakastapaamiseen osallistuminen.

14.00 Uusien tikettien läpikäyntiä ja projektinhallintaa.

16.00 Töiden jälkeen Jenni uppoutuu mielellään pelaamiseen, ristipistotöihin ja elokuvien sekä sarjojen katsomiseen: ”Hyllystämme löytyy tällä hetkellä noin 850 elokuvaa ja sarjan tuotantokautta”.

 

Trivoren neuvosto: Trivoren neuvosto lisää hyvinvointia ja huvituksia trivorelaisten arkeen

Lounasetu, suklaalevyraati, lajikokeilut sekä teema- ja virkistyspäivät. Muun muassa näiden etujen kautta Trivorella on lisätty työyhteisön hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Yhteisöllisten tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Trivoren neuvoston jäsenet, jotka varmistavat, että jokaisen tiimin ääni kuuluu yhteisiä asioita edistettäessä.


Trivoren toiminta ja trivorelaisten määrä on kasvanut kiihtyen erityisesti viime vuosien aikana. Kasvun myötä nousi esiin myös uudenlaisia tarpeita yhteiselle tekemiselle sekä työviihtyvyydelle. Ennen neuvoston syntyä Trivoren tapahtumien ja muiden yhteisöllisten aktiviteettien järjestäminen oli niin sanotusti ei-kenenkään-maata, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että muutamat aktiiviset trivorelaiset hoitivat niitä muiden töidensä ohella. Työmäärä haluttiin jakaa eri tiimien välille siten, että jokaisella olisi hyvät vaikutusmahdollisuudet yhteisiin asioihin – ja näin idea neuvostoon syntyi Trivoren silloisessa johtoryhmässä.

Konseptia jalostettiin ja se esiteltiin henkilöstölle loppuvuodesta 2022. Ensimmäiset edustajat kutsuttiin neuvoston jäseniksi vuoden 2023 alussa ja lopputuloksena saatiin hyvin Trivoren tiimejä läpileikkaava porukka.

 

Yhteisten asioiden edistämistä ja työhyvinvoinnin lisäämistä

”Ostettiin kaappiin sitä pyydettyä näkkäriä ja voita.”

”Ja se toivottu 10 kilon kahvakuula on tossa oven takana.”

”Eli meidän ansiosta kukaan ei ole nähnyt nälkää ja kaikki on terveitä ja voimakkaita.”

”Kuuluuhan tähän tietty paljon muutakin, mutta nuo on niitä pikkukivoja juttuja, joilla on voitu parantaa kaikkien työpäivää.”

Muun muassa näin Trivoren ensimmäisen neuvoston jäsenet kuvasivat työtään trivorelaisten hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden edistämiseksi. Näiden tavoitteiden lisäksi neuvoston toimintaan kuuluu olennaisesti myös se, että jokainen tiimi saa äänensä kuuluviin työyhteisön asioissa.

Toimintansa alussa neuvosto otti hoitaakseen esimerkiksi jo aiemmin lanseeratun ideapankin, jonne trivorelaiset voivat ehdottaa toimistolle toivomiaan lisäyksiä, työhyvinvointia kohentavia aktiviteetteja sekä työsuhde-etuja.

”Ideapankin – ja ylipäänsä neuvoston toiminnan ajatuksena on se, että me voidaan välittää henkilöstön toiveita tuonne ylöspäin ja edistää asioiden toteutumista”, projektitiimiä edustanut Riikka kuvaili.

”Näin IT-jargoni mielessä olemme lähestyttävä rajapinta, jonka kautta saadaan asioita edistettyä”, infratiimiä edustanut Ville-Pekka kiteytti humoristisesti.

Ideapankin asioiden edistämisen lisäksi neuvosto järjestää nykyisin myös Trivoren tapahtumat kuten kesäpäivät, pikkujoulut sekä hyvinvointiaktiviteetit, joihin lukeutuvat muun muassa lajikokeilut ja lautapeli-illat. Työyhteisöltä saadun palautteen mukaan nämä ovat edistäneet työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä parantaneet entisestään työpaikan yhteishenkeä. Palautetta kerättiin neuvoston kevätkauden päätteeksi anonyymillä kyselyllä.

 

”Näin IT-jargoni mielessä olemme lähestyttävä rajapinta, jonka kautta saadaan asioita edistettyä.”

 

Ensimmäisen kautensa aikana neuvosto ajoi läpi lounasedun ja edisti osaltaan työsuojelutoiminnan käynnistämistä. Trivorelaiset pääsivät myös nauttimaan neuvoston järjestämistä kuukausittaisista teemapäivistä sekä yhteislounaista, jolloin kokoonnuttiin yhteisen pöydän ympärille hyvän ruuan ja seuran pariin. Lisäksi kaikki halukkaat pääsivät harjoittamaan paintball-taitojaan, ratkomaan pakohuonepelin arvoituksia, pelaamaan lautapelejä sekä testaamaan ilmakivääriammuntaa, keilaamista ja biljardia.

 

Työyhteisön arjen parantamista

Kun neuvoston jäseniltä kysyi mikä toiminnassa on ollut parasta, toistuivat jokaisen puheissa samat elementit:

”Neuvoston toiminta on tuonut erinomaista vaihtelua normaaliin työarkeen, kun on saanut suunnitella ja toteuttaa koko työyhteisöä virkistäviä aktiviteetteja. On ollut mukavaa päästä vaikuttamaan omaan ja muiden työviihtyvyyteen miltei rajattomasti”, Trivoren ID- ja IAM-tiimejä edustava Santeri totesi.

”Tuntuu, että neuvoston ehdottamia kehitysideoita on otettu johdon puolelta vakavissaan vastaan ja tässä on ollut aidosti vaikutusmahdollisuuksia”, Ville-Pekka lisäsi.

Syyskaudelle ensimmäisen neuvoston jäsenet toivovat lisäresursseja, joiden avulla voidaan toteuttaa entistä enemmän työarkea piristäviä irtiottoja. Samoilla linjoilla ovat myös palautekyselyyn vastanneet trivorelaiset, jotka odottavat jo innokkaasti neuvoston kesätauon päättymistä ja yhteisten aktiviteettien paluuta.

 

Trivorelaisen päivä: System Specialist Matias pitää haasteista

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Heinäkuussa esittelemme Trivoren System Specialistina työskentelevän Matiaksen, jonka mukaan työn parhaisiin anteihin lukeutuvat ongelmanratkaisua vaativat tehtävät sekä työkaverien kanssa vietetyt hetket.

 


Trivoren System Specialistina toimiva Matias valmistui tänä keväänä tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta. Hänen matkansa trivorelaisena alkoi kuitenkin jo kouluaikana:

”Ammattikorkeakouluaikana sain tiedon siitä, että Trivorelle rekryttiin porukkaa. Trivore vaikutti kiinnostavalta yritykseltä ja tietysti halusin päästä IT-alan työpaikkaan konkretisoimaan koulussa opittuja asioita. Porukan hyvä yhteishenki ja se, että töihin olisi selkeästi kiva tulla, välittyi jo haastattelutilanteessa. Nyt täällä Trivorella onkin vierähtänyt melkein kolme vuotta ja koulustakin on valmistuttu.”

Matiaksen päivittäisiin tehtäviin lukeutuvat esimerkiksi tikettien läpikäynti ja niiden toteuttaminen, sisäisen infrastruktuurin parissa työskentely sekä asiakasviestintä.

”Noiden lisäksi työskentelen Windows-käyttöjärjestelmien parissa ja Windows-osaaminen onkin yksi suurimmista vahvuuksistani. Tyypillisiin tehtäviini kuuluvat esimerkiksi järjestelmävikojen sekä -hälytysten valvominen, tiedostojen palauttaminen ja muiden ongelmatilanteiden ratkaiseminen.”

Työssään Matias pitää esimerkiksi siitä, että päivät eivät ole keskenään samanlaisia, vaan työtehtävät ja ratkaistavat ongelmat vaihtelevat.

”Ongelmien ratkaiseminen on ehdottomasti työn parasta antia. Etenkin jos ongelma on sellainen, että siihen ei ole suoraa rutinoitua vastausta, vaan sitä ratkaistessaan pitää haastaa itseään. Asiakaspinnassa työskentely on myös tosi mukavaa.”

Myös työkaverien tuki ja vahva yhteishenki tekevät Matiaksen mukaan päivästä kuin päivästä mukavan: ”Vaikka välillä tuntuisikin raskaalta niin muiden onnistumisista saa virtaa ja huumorilla pääsee pitkälle”.

 


Työkaverin terveiset:


Matiaksen päivä Trivorella:

9.00 Päivä alkaa kahvilla sekä sähköpostien ja muiden viestien lukemisella.

10.00 Asiakasviestintää ja tikettien toteuttamista.

12.00 Lounas työkaverien kanssa.

12.30 Paluu tikettien ratkaisemisen pariin.

16.00 Päivän aikana tulleiden viestin läpikäymistä ja niihin vastaamista.

17.00 Kotiinsa, eli kuvankauniiseen Iso-Heikkilään palattuaan Matias viettää aikaa esimerkiksi vinyylilevyjä kuunnellen sekä videopelejä pelaten.

”Noiden lisäksi seuraan paljon urheilua, aina jääkiekosta formuloihin.”

 

Trivorelaisen päivä: Asiakasvastaava Juhani on linkki asiakkaan ja kehittäjien välillä

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Kesäkuussa esittelemme Trivoren asiakasvastaava Juhanin, joka viihtyy vapaa-ajallaan esimerkiksi bänditoiminnan parissa.


Juhani työskentelee Trivorella monipuolisten asiakastehtävien sekä projektinhallinnan parissa. Ennen IT-alalle hakeutumista hän teki töitä autojen sekä asiakaspalvelutehtävien parissa.

”Nuorempana opiskelin itseni automekaanikoksi. Niitä hommia tein hetken. Sitten päädyin huoltoasematyöntekijäksi, jossa pestissä vietin useamman vuoden”, Juhani summaa aiempaa uraansa. ”Kolmenkympin lähestyessä ja esikoiseni synnyttyä päätin vaihtaa alaa ja lähdin opiskelemaan tietojenkäsittelyä Turun ammattikorkeakouluun.”

Opintojensa ohella hän työskenteli Turun ammattikorkeakoulun theFIRMA-projektitoimistossa, jonka toiminta pyörii opiskelijoiden voimin. Siellä Juhanin työtehtäviin kuuluivat esimeriksi web-kehittäjän sekä opiskelijatoimitusjohtajan työt.

”TheFIRMAn vastaavan lehtorin suosituksesta suoritin kouluun kuuluvan viimeisen harjoitteluni täällä Trivorella. Heti harjoittelun päätyttyä sain jäädä Trivorelle vakituiseksi työntekijäksi.”

Projektinhallintaa ja ratkaisujen löytämistä

Trivorella Juhani työskentelee asiakasvastaavana sekä uuden asiakastuen käyttöönottoprojektin vastuuprojektipäällikkönä. Asiakasvastaavan roolissa hänen tehtävänään on toimia linkkinä asiakkaan ja tuotetiimin välillä. Tukitiimissä hänen toimenkuvaansa kuuluu Trivore ID-tuotteen ja siihen liittyvien lisäpalveluiden tuotetukena toimiminen. Työnkuvat sopivatkin erinomaisesti hänen tarkalle ja lämpimän humoristiselle luonteelleen.

”Nautin siitä, kun saan asiat toimimaan. Olipa kyse sitten jonkin asian teknisestä toteutuksesta tai esimerkiksi uuden prosessin mallintamisesta ja käyttöönotosta.”

Kun Juhanilta kysyy, mikä tekee työpäivästä mukavan hän vastaa epäröimättä: ”Tolkuttoman ammattitaitoiset ja avuliaat kollegat, joilta saa apua aina sitä tarvittaessa.”

Lisäksi hän nostaa esiin Trivoren omat tuotteet ja hyvät tulevaisuuden näkymät.

”Trivoren tuotteilla on valtava potentiaali, jonka realisoitumista on ilo seurata. Tällä hetkellä meillä on tosiaan työn alla asiakastukiprosessien päivittäminen, joka tehostaa entisestään tuotetukeemme liittyviä prosesseja.”

Tulevaisuudelta hän toivoo lisää naurua, uusia mahtavia kollegoita jakamaan työtehtäviä sekä lisää mahdollisuuksia kehittää aiempaa osaamistaan.

 


Työkaverin terveiset:

 


Juhanin päivä Trivorella:

9.00 Juhanin päivä alkaa tulevien työtehtävien suunnittelulla ja viestintäkanavien tarkistamisella.

10.00 Integraatiotiimin weeklyyn osallistuminen.

11.00 Ruokatauoiksi hän suuntaa Trivoren ruokatilaan työkaverien kanssa.

12.00 Asiakastuen käyttöönottoprojektin edistämistä.

14.00 Asiakasviestintää sekä -tukitehtäviä.

16.00 Asiakastapaamiseen osallistuminen.

17.00 Vapaa-ajalla Juhani touhuaa tarhaikäisten lastensa kanssa.

”Kahden lapsen isänä ja talonomistajana varsinaiselle rentoutumiselle ei jää paljoa aikaa. Mutta kun tähdet ovat linjassa, pyrin varaamaan aikaa videopeleille, kitaran soittoon ja muuhun bänditoimintaan.”

Uusi trivorelainen esittäytyy: Anne-Mari

Trivorelaisten joukko on jälleen kasvanut. Harjoittelijaksi Trivorelle helmikuussa tullut, nyt Trivoren markkinointiassistenttina toimiva Anne-Mari kertoo itsestään ja siitä, millaista on olla uusi trivorelainen.


Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Anne-Mari, turkulainen markkinointiviestijä, joka valmistui juuri medianomiksi Turun ammattikorkeakoulusta. Virallisesti olen nyt ollut vähän yli kuukauden trivorelainen. Mutta epävirallisesti voinee sanoa, että trivorelaisuuteni alkoi jo helmikuussa, kun tulin tänne harjoittelijaksi.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Opintoni olivat vuoden alussa sillä mallilla, että olin enää opparia ja harkkaa vaille valmis. Olin jo jonkin aikaa pohtinut, että olisi kiinnostavaa tehdä töitä IT-alalla in-house markkinoijana. Potentiaalisia harkkapaikkoja etsiessäni huomasin, että täällä Trivorella olikin sopivasti paikka auki markkinointiviestinnän harjoittelijalle.

Trivoressa houkutti esimerkiksi se, että hakuilmoituksesta ja verkkosivuilta välittyi mielikuva huumorintajuisesta ja lempeästä työyhteisöstä. Sellaisesta, jossa uskaltaa kysyä ja johon olisi kiva liittyä. Fiilis vahvistui haastattelutilanteessa, joka tuntui enemmän tasavertaiselta keskustelulta, kuin yksipuoliselta kuulustelulta. Päätinkin jo haastattelun aikana, että tulen tänne, jos tilaisuus tarjoutuu. Ja onneksi tarjoutui, koska olen viihtynyt todella hyvin.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Innostun erityisesti luovasta suunnittelusta, eli esimerkiksi konseptien ideoinnista ja kehittämisestä. Mielestäni on kiinnostavaa miettiä, miten markkinointiviestinnällisellä sisällöntuotannolla saadaan tuettua strategiaa ja sen tavoitteiden toteutumista.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Olen idearikas ja tunnollinen tekijä. Tykkään myös kehittää aiempaa osaamistani ja olen nopea omaksumaan uusia asioita.

Markkinointialan osaamisen lisäksi minulta löytyy myös aiempaa opinto- ja työkokemusta painoviestinnän, myynnin sekä asiakaspalvelualan tehtävistä. Koen, että noista tietotaidoista on paljon etua ja iloa tätäkin työtä ajatellen.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Kiinnostavia ja monipuolisia työtehtäviä, joita tehdessä pääsee myös kehittymään ammatillisesti. Tietysti myös hauskoja hetkiä kivan työyhteisön kanssa.

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Mikä milloinkin. Eri vuodenaikoihin innostun eri asioista, mutta kirjoittaminen, politiikan seuraaminen ja ihmisoikeusasiat kiinnostavat ihan ympäri vuoden. Viime aikoina olen taas pitkästä aikaa palannut digitaalisen kuvittamisen pariin.

Trivorelaisen päivä: Backend-kehittäjä Asseri on tarkkasilmäinen ongelmanratkaisija

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Toukokuussa esittelemme Asserin, joka työskentelee Trivorella Backend-kehittäjänä.


Asseri on 24-vuotias uusturkulainen, jonka juuret ovat Satakunnassa sijaitsevassa Pomarkussa. ”Pomarkku on sitten Porin naapurikunta, eikä kuulu Poriin”, hän painottaa.

Opinnot vetivät Asserin Turkuun ja Trivorelle hän löysi opiskelijakaverin innostamana:

”Tulin Turkuun opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä vuonna 2018. Kun kandini alkoi valmistua, eräs Trivoren työntekijä – johon tutustuin alun perin yliopiston tuutoriryhmässä – soitti ja kysyi, että olisinko kiinnostunut hakemaan Trivorelle.”

Asseri tarttui ideaan ja maaliskuussa 2022 hän liittyi osaksi tiimiä, joka keskittyy Trivoren identiteetin- ja pääsynhallintatuotteeseen. Nykyisin hän työskentelee täysipäiväisesti Trivore IAM -tuotteen kehittäjänä. Päivittäiset työtehtävät pitävät sisällään muun muassa ohjelmointia, dokumentaatiota sekä järjestelmien välistä seurantaa.

Haasteiden ratkaiseminen tarjoaa onnistumisen kokemuksia

Erityisesti Asseri pitää sellaisista päivistä, jolloin vastaan tupsahtaa odottamaton ongelma, jonka hän pääsee ratkaisemaan.

”Mielestäni Trivoren tuotteiden kehittäminen on hauskaa, koska se on haastavaa. Hyvin vähän on sellaista aivotonta tekemistä. Koko ajan saa olla miettimässä tarkkaan, miten asiat olisi parasta tehdä. Tässä työssä siis saa ja pitää käyttää omaa luovuuttaan.”

Sopivasti aivojumppaa tarjoavan tekemisen lisäksi hän arvostaa sitä, että Trivorella voi opetella työn ohessa uusia työmenetelmiä:

”Tykkään uusien juttujen ja teknologioiden kokeilemisesta. Trivore on myös tarjonnut mahdollisuuden kehittää taitojani esimerkiksi verkkosivujen tyylittelyssä. Pidemmällä ajalla haluaisin suunnata varsinaisesta kehittämisestä enemmän projekti- ja arkkitehtuurisuunnitteluun.”

Trivorella halutaankin tukea työntekijöiden mielekästä urakehitystä ja jatkuvaa oppimista. Trivorella on esimerkiksi tämän kevään aikana otettu käyttöön LinkedIn Learning -verkkokoulutusalusta. Portaalin kautta trivorelaiset voivat suorittaa ammattitaitoaan kehittäviä kursseja työn ohessa. Alkuun tähän on mahdollista käyttää kaksi työtuntia viikossa työtilanteen salliessa. Jatkossa jokaiselle kiinnostuneelle määritellään henkilökohtaiset tavoitteet, jonka jälkeen he voivat suorittaa työn kannalta olennaisia kursseja ilman aikarajoituksia.

Tulevaisuudelta Asseri toivoo entistä enemmän yhteistyöprojekteja integraatiopuolen kehittäjien kanssa.

”Heillä on joissain määrin erilaiset käytänteet ja työnkuva kuin meillä IAM-tiimissä. Olen kiinnostunut oppimaan lisää uusista työkaluista ja -prosesseista. Siitäkin syystä on aina mielenkiintoista tehdä yhteistyötä yli tiimirajojen.”


Työkaverin terveiset

”Asseri on osoittautunut varsinaiseksi moniosaajaksi, joka on valmis tarttumaan mihin tahansa haasteeseen. Hän on tarkka yksityiskohtien kanssa ja on monesti huomannut jotain tärkeää mitä muut ovat missanneet.”

Antti, Trivoren Product Technical Lead


Asserin päivä Trivorella:

9.00 Työpäivä alkaa aamupalalla ja tulevien työtehtävien suunnittelulla.

10.00 IAM- ja ID-tiimin päivittäisessä palaverissa käydään porukalla läpi muun muassa projektien etenemistä, tarvitseeko joku tiimikaverien tukea jonkin työtehtävän kanssa ja keskustellaan päivän tavoitteista.

11.00 Lounastauko toimiston ulkopuolella yhdessä työkaverien kanssa.

12.00 Järjestelmien seuraamista ja dokumentaatiota.

14.00 Pieni välipala pitää ajatukset vireänä.

15.00 Ohjelmointia ja tuoretta kahvia.

17.00 Töiden jälkeen Asseri viihtyy elokuvien ja kirjojen parissa. Viime aikoina häntä ovat kiinnostaneet erityisesti esihistoriallisista otuksista kertovat dokumentit. Pidempien vapaiden aikaan hän suuntaa mielellään maalle, lähemmäs luontoa.


Haluaisitko Asserin työkaveriksi? Katso kaikki avoimet työpaikkamme täältä ja hae mukaan tiimiin!

Uudet trivorelaiset esittäytyvät: Samuli ja Joakim

Trivorelaisten joukko on jälleen kasvanut uusilla osaajilla. System Engineer Samuli ja Junior Developer Joakim kertovat keitä ovat ja miltä ensimmäiset hetket trivorelaisena ovat tuntuneet.


Samuli, System Engineer

 

Kuka olet ja mistä tulet?

Hei, olen Samuli! Asun Turussa, ja valmistuin noin vuosi sitten Turun ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Olin kuullut paljon hyviä kokemuksia Trivoresta ja Trivoren nimi tulikin esille jo kouluaikana. Iso asia mikä Trivoressa veti puoleensa, on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa, ja mahdollisuudet kehittää itseään juuri niillä osa-alueilla, jotka itseä kiinnostaa. Minulle oli myös kerrottu paljon hyvää trivorelaisista ja olen myös itse nyt päässyt näkemään, kuinka mahtava porukka täällä on töissä.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Kun työt ovat tarpeeksi haastavia, ja niissä pärjääminen aiheuttaa suurta onnistumisen tunnetta. Myös hyvä työporukka auttaa innostumaan ja jaksamaan töissä.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Pitkä pinna ja yleinen rauhallisuus auttavat varmasti monessakin erilaisessa työssä. Mutta tällä alalla varmaankin ainainen halu oppia uutta on erittäin tärkeää, sillä nämä jutut muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Hyvä meininki nyt ja tulevaisuudessa!

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Tuossahan se aika menee elokuvia katsellessa ja videopelejä pelatessa. Aina on myös käynnissä, jos minkälaista projektia.


Joakim, Junior Developer

 

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Joakim, uusimpia lisäyksiä Trivoreen. Olen etsiskellyt tietoa ja ammatillista itseäni ympäri eri tiedekuntia ja siinä sivussa koodannut jatkuvasti harrastuksena. Lopulta annoin rakkaalle harrastukselleni mahdollisuuden ”ihan oikeisiin hommiin” ja aloin suorittaa yliopiston ohjelmointikursseja sekä omasta että muista yliopistoista täydentääkseni vanhaa osaamistani. Asiat alkoivat pian, hieman tuurillakin, loksahtelemaan paikoilleen ja täällä sitä ollaan.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Itse työn puolesta työaika, etätyö ja työsuhde-edut kuulostivat hyviltä ja elämäntilanteeseeni sopivilta. Lisäksi ystäväni oli kertonut työporukan olevan mukavaa ja rentoa, ja tämä välittyi myös haastattelutilanteessa.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Ongelmien ratkaiseminen (paitsi, jos ongelma ei kerta kaikkiaan ota ratketakseen) sekä uuden oppiminen ja sen soveltaminen käytäntöön.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Kiinnostus. Lähtökohtaisesti olen vuorotellen kiinnostunut vähän kaikesta, mutta tuntuu, että kiinnostukseni ohjelmointiin pysyy jatkuvasti vähintään kohtalaisena. Ja kun olen kiinnostunut, olen tehokas.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Odotan tukevaa työyhteisöä, kiinnostavaa työtä, avointa päätöksentekoa sekä mahdollisuuksia hyvään ura- ja palkkakehitykseen taitojen ja/tai kunnianhimon kasvaessa.

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Nukkuminen. Hyvinä kakkosina tulevat (PC-)pelaaminen, kitaransoitto, Redditin (doom)scrollaaminen, frisbeegolf ja kuntosali kunhan taas seuraavan kerran innostun.


Haluaisitko Samulin ja Joakimin työkaveriksi? Meillä on haku auki ja etsimme esimerkiksi frontti- ja bäkki-devaajia. Kurkkaa kaikki avoimet työpaikkamme täältä ja hae mukaan tiimiin.

Trivorelaisen päivä: Senior Developer Miika on ollut Trivoren matkassa lähes alusta asti

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Maaliskuussa esittelemme Miikan, joka on ollut tärkeä osa työyhteisöämme jo 15 vuoden ajan. Hän onkin yksi pitkäaikaisimmista työntekijöistämme.  


Senior Developer Miika on ehtinyt Trivorella työskentelemään hyvin monenlaisten projektien parissa. Hän on myös yrityksen yhtenä pitkäaikaisimmista työntekijöistä päässyt todistamaan muutoksen vain muutamien työntekijöiden porukasta nykyiseen, lähes 30 hengen voimin pyörivään Trivoreen. Tällä hetkellä Miika työskentelee Trivoren ID-tiimissä ohjelmistokehitys- ja järjestelmäasiantuntijan tehtävissä, joka on ollut merkittävin projekti hänen urallaan.

“Merkittävin ja pisimpään jatkunut projekti ja tuote on Trivore ID, jonka parissa olen työskennellyt jo vuosia”, Miika kertoo. ” Lisäksi osallistun moniin muihin lyhyemmän aikavälin projekteihin ja tuotteiden kehitykseen.”

Monipuolisten projektien parissa tutuksi ovat tulleet monet eri teknologiat. Trivorella kokeillaan rohkeasti uusimpiakin, hyväksi todettuja teknologioita, ja tuotteet halutaan pitää nykyaikaisina. Itselleen mielekkäimmiksi työkaluiksi Miika nimeää muun muassa Quarkus-, MongoDB- ja Spring Framework -teknologiat.

”Tällä hetkellä keskityn erityisesti backend-ohjelmistokehitykseen Javalla, joka on myös selkein vahvuuteni.”

Trivore ID:n ohella monitaituri Miikalta sujuvat tarvittaessa myös integraatiot ja SysOps-työt, joihin hänellä on myös vahva osaaminen.

Trivore veti Miikan mukaansa jo kouluaikana  

Trivore on Miikalle ensimmäinen oman alan työpaikka. Kaikki alkoi ammattikorkeakouluopintoihin kuuluneen työharjoittelun kautta:

“[Trivoren toimitusjohtaja] Kari Mattson oli hakemassa AMK:sta opiskelijoita erääseen projektiin. Halusin tulla siihen mukaan, ja heti esitelmän jälkeen kysyin tähän mahdollisuutta Karilta. Ohjelmoinnin opettajani myös antoi suosituksensa minusta ja Kari otti minut mukaan projektiin”, Miika muistelee Trivorelle johtanutta polkuaan.

Harjoittelun jälkeen hän jatkoi Trivorella kesätyöntekijänä ja siirtyi myöhemmin vakituiseksi työntekijäksi. Nyt hän on ollut erottamaton osa Trivorea jo 15 vuoden ajan. Miikan osaaminen erilaisista teknologiosta ja Trivoren omista tuotteista on sekä syvää että laajaa, ja hän toimiikin tärkeänä tukena myös Trivoren uudemmille kehittäjille.

Ohjelmointia ja yhteistyötä kasvavassa joukossa

Miikan tyypillinen työpäivä sisältää muun muassa ohjelmointia, palavereja mukavien tiimikaverien kanssa sekä toteutuksen ja testauksen suunnittelua.

Kehittäjänä toimiminen on Miikan mukaan erittäin mielekästä, ja hän on viihtynyt Trivorella hyvin, vaikka yrityksen nopea kasvu onkin tuonut ajoittain mukanaan myös haasteita, etenkin kun Trivoren toiminta on lähtenyt todelliseen kasvuun noin kolme vuotta sitten. Muutamassa vuodessa Trivoren liikevaihto, henkilöstömäärä ja asiakkuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Trivore ID -tuotteesta on tullut tärkeä osa monen asiakkaan palveluita.

Miika pitää erityisesti sellaisista päivistä, jolloin johonkin projektiin ehtii keskittymään useamman tunnin ajan. Projektityössä hän arvostaa puolestaan selkeitä puitteita ja tavoitteita, jotka antavat raamit työskentelylle. Trivorella onkin panostettu kasvun myötä erityisesti projektien hallintaan, toimiviin puitteisiin ja prosesseihin, jotka pyrkivät antamaan Trivoren devaajille parhaan mahdollisen rauhan keskittyä ohjelmistokehittämiseen.


Työkaverin terveiset:

 


Miikan päivä Trivorella:

8:00 Miika saapuu toimistolle usein ensimmäisten joukossa ja aloittaa päivänsä tikettien ja mahdollisten viestien läpikäynnillä.

9:00 Projektien dokumentaatioon perehtymistä ja kehitystyön suunnittelua ja/tai edistämistä.

10:00 ID-tiimin dailypalavereissa käydään yhteisesti läpi päivän tavoitteet.

11:00 Lounastauko.

12:00-16:00 Ohjelmointia.

16:05 Vapaa-ajalla Miika viihtyy esimerkiksi saunomisen ja biljardin parissa: “Molemmat onneksi löytyvät omasta kellarista.”

 


Lähtisitkö Miikalle työkaveriksi? Etsimme tällä hetkellä joukkoomme erityisesti frontend- ja backend-devaajia. Lue lisää ja hae trivorelaiseksi!