Tag Archive for: trivorelainen

Asiantuntijateksti: Projektipäällikkönä ohjelmistotalossa

Trivorella on laajan teknisen osaamisen lisäksi rautaisia projektijohtamisen ammattilaisia. Integraatiotiimin projektipäällikkömme Kalle Luhtinen kertoo, mitä hyvältä projektipäälliköltä ohjelmistotalossa kaivataan ja mistä hänen työnsä kulmakivet muodostuvat.


Kalle Luhtinen on kokenut projektipäällikkö, joka toi oman osaamisensa Trivorelle vajaat kolme vuotta sitten.

”17 vuotta sitten projektipäällikön titteli liitettiin ensimmäisen kerran allekirjoitukseeni, kun työskentelin seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:ssä. Tuolloin hallinnoin projekteja markkinointimateriaaleista kaikkeen hands-on-työhön asti. Trivorella projektipäällikön rooli on huomattavan erilainen. Nykyään päivittäiseen työnkuvaani kuuluvat muun muassa kehittäjäresurssien varmistaminen, aikataulutus, töiden edistymisestä raportointi sekä asiakas- ja suunnittelupalaverit”, Kalle kertoo.

On siis paikkakohtaisia eroja siinä, millaista työtä projektipäällikön hattu päässä tulee tehtyä. Tietyt asiat ovat kuitenkin aina samat: työ vaatii tarkkuutta, täsmällisyyttä ja hyvää pelisilmää.

 

Ennakointia, suunnittelua ja kommunikointia

Trivorella projektipäällikkö saa melko vapaasti valita työkalunsa sen mukaan, millaiseen työskentelytapaan on tottunut. Kalle itse suosii yksinkertaisia ja perinteisiä työkaluja.

”Ei tässä työssä mitään taikatemppuja ole. Excel ja to do -listat ovat monesti edelleen ne tärkeimmät työvälineet”, Kalle toteaa. ”Lisäksi tiketöinti on yksi tärkeä työväline ohjelmointiprojekteissa, kun kehittäjät ovat mukana. Kokonaisuudesta tehdään tiketit, joiden statuksia seuraamalla voi seurata myös töiden etenemistä. Yksittäinen tiketti on kehittäjälle helpompi hahmottaa, kuin esimerkiksi ylläpitämäni kaiken kattava Excel-taulukko monine värikoodeineen – sellainen voi muiden silmiin näyttää jopa pelottavalta.”

Projektipäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluukin sujuvan tiedonkulun varmistaminen. Kommunikaatioon kätkeytyy myös projektinhallinnan pahin kompastuskivi. Joskus kommunikaatio ei toimi ihmisten välillä esimerkiksi henkilökemioista tai erilaisista työtavoista johtuen, mikä voi aiheuttaa erilaisia hidasteita projekteissa. Projektipäällikön tulee pystyä toimimaan tarvittaessa sovittelijana ja tulkkina.

Tekninen ymmärrys auttaa Trivoren projektipäällikköä siinä, että keskustelu kaikkien osapuolten kanssa sujuu. Vaikka projektipäällikkö ei itse tee teknistä työtä, on hänen kyettävä kommunikoimaan samalla tasolla kehittäjien kanssa. Kuinka paljon ohjelmistotalon projektipäällikön sitten tulee ymmärtää teknisestä puolesta?

”Trivorelle tullessani tietoni integraatioista ja integraatioalustasta olivat vielä melko vähäiset, ja silloinkin pärjäsin kyllä – asiakkaan kanssa kommunikoidaan kuitenkin käytännössä yleiskielellä. Tekninen ymmärrys ei siis ole pakollista, mutta se auttaa pureutumaan tarkemmin teknisiin yksityiskohtiin ja jakamaan tietoa paremmin”, Kalle sanoo.

 

Excel ja to do -listat ovat monesti edelleen ne tärkeimmät työvälineet. Lisäksi tiketöinti on yksi tärkeä työväline ohjelmointiprojekteissa, kun kehittäjät ovat mukana.

 

Olennaista on hahmottaa aina isompi kokonaiskuva: projekteihin vaikuttavat asiat tulee huomioida etukäteen ja yllätysten määrä pyritään minimoimaan.

Trivorella painotetaankin sitä, että teknistä työtä ei lähdetä tekemään ennen kuin on olemassa riittävän tarkat speksit eli määrittely siitä mitä tarvitaan, mitkä ovat tekniset yksityiskohdat, ja mikä on aikataulu. Ilman kunnon speksejä tulee helposti tehdyksi turhaa työtä, kun taas tarkat ennakkomääritelmät ja -suunnitelmat auttavat viemään projektin ketterästi maaliin.

”Välillä joutuu pyytämään asiakkaalta tai kehittäjältä montakin kertaa tarkennuksia, ja joskus se turhauttaakin. Mutta se auttaa kokonaisuuden ymmärtämistä ja sitä kautta asiakasta”, Kalle sanoo.

”Olen oppinut kantapään kautta varomaan ylioptimistisuutta. Ei kannata lähteä siitä oletuksesta, että projekti menisi aina sukkana maaliin. Aina voi tulla itsestä tai omasta tiimistä riippumattomia yllätyksiä tai viivästyksiä. Jos lupailee liikaa ja liian nopeasti, helposti tulee pilanneeksi työjonosuunnitelman. Tätä koitan itse välttää, ja yritän käyttää hyvää pelisilmää.”

 

Monipuolisia projekteja integraatioiden parissa

Trivorella Kalle on pääsääntöisesti tehnyt projekteja integraatioiden parissa. Yksi integraatiotyö voi olla yksi projekti, tai yhden projektin alla voi olla useita integraatioita, jolloin jokainen integraatio on osaprojekti. Asiakkaalta tulee tarve ja speksit, ja Trivoren integraatiotiimi lähtee näiden pohjalta kehittämään ratkaisua.

Projektipäällikön toimiminen kontaktipintana asiakkaan suuntaan mahdollistaa sen, että kehittäjät saavat keskittyä omiin teknisiin hommiinsa.

”Ihan sähköpostiyhteydentotoista alkaen olen ensisijainen henkilö, johon asiakas ottaa yhteyttä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät lähtökohtaisesti ottaisi suoraan kehittäjiin yhteyttä. Työt ovat jonossa, ja kaikista pahin tilanne on, jos joku tulee jonon ohi, jolloin suunnitelmat menevät täysin pipariksi”, Kalle kertoo.

”Tehtävänäni on yhdessä asiakkaan ja kehittäjätiimimme kanssa löytää toimivat aikatauluratkaisut ja suunnitelmat. Minulla on asiakkaan päässä loistava vastinpari, joka suhtautuu myös järjestelmällisesti uusien töiden edistämiseen. Hyvä yhteyshenkilö tekee tästä työstä erityisen antoisaa.”

 

”Tehtävänäni on yhdessä asiakkaan ja kehittäjätiimimme kanssa löytää toimivat aikatauluratkaisut ja suunnitelmat.

 

Bufferi ja mahdollistaja

Projektipäällikkö on eräänlainen keulakuva projektille ja siinä työskentelevälle tiimille. Projektipäällikön tehtävänä on vetää eri henkilöt yhteen ja huolehtia, että tieto kulkee oikein ja sujuvasti asiakkaan ja tekijöiden välillä. Samalla projektipäällikkö toimii kontaktipintana asiakkaalle, auttaa eri osapuolia ymmärtämään projektin tarpeet ja speksit, sekä tietenkin mahdollistaa työrauhan kehittäjille.

”Projektipäällikkö toimii tavallaan bufferina moneen suuntaan. Koitan osaltani luoda tekemiseen myös hyvää henkeä: meillä on tiimi-weeklyissä kiva fiilis, ja niissä myös vitsaillaan ja voidaan olla rennommin. Ei tarvitse olla koko ajan vain tiukkaa tekemistä, vaan kukin voi haluamallaan tavalla ilmaista itseään”, Kalle kertoo.

Eniten Kalle nauttii selvärajaisista projekteista, joita pääsee tekemään tutun asiakkaan kanssa.

”Omalla asiakkaallani on mukavaa porukkaa yhteyshenkilöäni Jarmoa myöten. Se, että henkilökemiat toimivat, edesauttaa myös projektien sujuvuutta. Lisäksi olen päässyt kehittämään asiakkaan kanssa hyvät rutiinit, sillä jokaisen integraation kohdalla suurin osa kysymyksistä on samoja. Aina on kuitenkin myös eroja, joten jokainen projekti on uniikki ja mielenkiintoinen kokonaisuutena”, Kalle kertoo.

”Toivon, että näiden integraatioiden parissa saan jatkossakin positiivisesti tapella.”

 


Kalle – mitä hyvältä ohjelmistotalon projektipäälliköltä vaaditaan?

 

1. Järjestelmällisyyttä

”Lähdetään liikkeelle hyvästä suunnitelmasta, joka sitten palastellaan. Ei tarvitse tehdä töitä hampaat irvessä ja on tärkeää, että suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaakin. Mutta lähdetään silti aina suunnitelmallisesti etenemään: Kuka tekee, mitä tekee, ja mihin mennessä. Asioiden kertaaminen ja ylöskirjaaminen on tärkeää.”

 

2. Jatkuvuutta

”Itse olen luontaisesti tarkka, ja olen joutunut opettelemaan, että kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Projektipäällikkö huolehtii, että hommat etenevät ja eri vaiheet nivoutuvat luontevasti toisiinsa. Siksi projektipäällikkö on myös eräänlainen kirjanpitäjä projekteissa, ja se on tärkeä rooli. Samalla projektipäällikkö voi ottaa koppia muiden luovista ideoista, jotta ne eivät pääse unohtumaan.”

 

3. Kommunikointitaitoja

”On haastavaa ja turhauttavaa, jos määräaikaan mennessä asiaa ei ole tehty eikä siitä ole myöskään kommunikoitu. Joskus tulee tilanteita, jossa työt eivät vain syystä tai toisesta edisty odotetulla tavalla, ja tähän aina tietenkin sopeudutaan, mutta tämä vaatii kaikilta osapuolilta suoraa kommunikaatiota. Etenkin projektipäälliköllä on tästä suuri vastuu, koska hän kommunikoi myös asiakkaan suuntaan. Projektipäällikkönä joutuu selvittelemään ja kommunikoimaan erilaisia tilanteita hyvin monenlaisten ihmisten kanssa.”

 

4. Pelisilmää

”Projektipäällikkö katsoo laajempaa kuvaa, ei vain yhden koodarin työtä. Täytyy myös osata arvioida todellisia aikatauluja: yksi työpäivä ei useinkaan tarkoita yhtä kalenteripäivää, ja projektipäällikön tulee hahmottaa työjonot kokonaisuudessaan. Koitan itse aina arvioida aikataulut rehellisesti ja pienen pelivaran kanssa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä – jos olemme odotettua nopeammin valmiina, sehän on vain positiivinen asia!”

 

Trivorelaisen päivä: Developer Arttu räätälöi asiakaskohtaisia integraatioita

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut.

Lokakuussa esittelemme Artun, joka työskentelee Trivoren integraatiotiimissä Developerina.


Trivoren Developer Artun työpöydällä ovat monet asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt integraatiot. Erilaisia integraatioita työstäessä työpäivissä on mielenkiintoista vaihtelua.

Arttu valmistui Turun AMK:sta vuonna 2020 tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Arttu halusi nopeasti valmistumisen jälkeen koulutustaan vastaavalle alalle, ja tie johti työkokeiluun Trivorelle. Työkokeilun kautta Arttu löysi nopeasti oman paikkansa Trivoren integraatiotiimissä.

Developerina Artun työhön kuuluvat ensisijaisesti integraatioiden kehityksen lisäksi speksaus, dokumentaatioiden päivittäminen, mahdollisten ongelmien selvitystyöt sekä asiakaspalaverit.

”Mielekkäimpiä töitä itselleni ovat selkeät koodaustyöt – mieluiten sellaiset, jotka aluksi näyttävät hieman haastavilta, mutta pienen tutkimisen ja miettimisen jälkeen toteuttaminen onnistuu”, Arttu kertoo.

Vapautta työpäivän rakentamisessa

Työskentely Trivoren integraatioalustan parissa on ollut Artulle mukavaa ja kiinnostavaa.

”Vieläkin tuntuu, että ainakin kerran viikossa pääsee oppimaan jotain uutta”, Arttu toteaa.

Artun päiviin kuuluu enimmäkseen varsinaista ohjelmistokehitystä. Lisäksi työhön kuuluu asiakkaiden ja projektipäälliköiden kanssa kommunikointia, sekä sen varmistamista ja valvomista, että Artun tekemät integraatiot pyörivät halutulla tavalla testi- ja tuotantoympäristöissä.

Työpäivissä ja oman työn suunnittelussa on Trivorella paljon vapautta. Arttu on aikatauluttanut päivänsä omaan rytmiinsä parhaiten sopiviksi.

”Yleensä aamulla ja aamupäivällä olen produktiivisin, joten keskityn silloin mahdollisimman paljon kehitystyöhön. Pienemmät tai vähemmän intensiivistä keskittymistä vaativat työt, kuten ei-kiireellisiin sähköposteihin vastaamiset ja dokumentaation päivittämiset, pyrin keskittämään aina työpäivien viimeisille tunneille”, Arttu tiivistää.

”Nautin selkeydestä ja siitä, kun asiat tulevat valmiiksi – tai ainakin sellaiseen pisteeseen, että on selvää, miten hommat jatkuvat seuraavana päivänä.”

Arttu viihtyy hyvin nykyisessä työnkuvassaan Trivorella. Tulevaisuudelta hän odottaa erilaisten projektien ja asiakkuuksien kanssa työskentelyä, sillä Arttu kokee, että erilaisten ihmisten ja asioiden kanssa työskennellessä pääsee aina kehittämään myös itseään.

 

Työkaverin terveiset

Artun päivä

8:00 Arttu aloittaa päivät mielellään aikaisin. Aamut ja aamupäivät hän pyrkii varaamaan kehitystyölle. Työpöydällä on esimerkiksi asiakkaalle räätälöitäviä integraatioita.

11:30 Lounastaukoa Arttu viettää usein muiden eväiden syöjien kanssa Trivoren ”ruokaneukkarissa”, joka on lounasaikaan pyhitetty eväshetkelle.

12:15 Lounaan jälkeen Arttu jatkaa kehitystyötä asiakkaan kanssa kommunikoiden.

14:00 Dokumentaation päivitystä. Trivorella dokumentaatio kuuluu tärkeänä osana kaikkeen tekemiseen.

15:30 Ei-kiireellisiin sähköposteihin vastaamista sekä seuraavan työpäivän tehtävien valmisteluja.

16:15 Vapaa-ajallaan Arttu nauttii sekä jalkapallon katsomisesta (Arsenal <3) että pelaamisesta (Unathletic Club De Raisio <3). Lisäksi vapaa-aikaan kuuluu kavereiden kanssa videopelien pelaamista, lukemista, erilaista liikuntaa sekä YouTuben katselua.

 


Lähtisitkö Artulle työkaveriksi? Lue lisää Trivoresta työpaikkana: Töihin Trivorelle.

Trivorelaisen päivä: Senior Developer Antti on Trivoren kokenut tuotekehittäjä

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut.

Elokuussa esittelemme Antti Kallion, joka työskentelee Trivoren ID-tiimissä Senior Developerina.


Trivoren Senior Developer Antti innostui tietokoneista nuorena, ja muodostui nopeasti myös uraksi.

Tällä hetkellä Antin päivät kuluvatkin monipuolisten ohjelmisto- ja tuotekehitystehtävien parissa. Erityisen merkittävä rooli Antilla on Trivore ID:n ja Trivoren IAM-ratkaisun kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi Antti työskentelee paljon muun muassa MySync-palvelun sekä Trivoren oman työajanseurantasovelluksen kehityksen ja ylläpidon parissa.

Antti on valmistunut Turun ammattikorkeakoulusta tietotekniikan insinööriksi. Jo opintojen aikana Antti alkoi tehdä IT-tukihommia ja konsultointia yksinyrittäjänä tutuille firmoille. Opintoihin kuuluva työharjoittelupaikka löytyi Trivorelta 15 vuotta sitten, vuonna 2007.

“Harjoittelun jälkeen sain vakituisen työpaikan trivorelaisena. Tein myös opinnäytetyöni liittyen harjoitteluaikana aloitettuun projektiin, jonka parissa menivätkin seuraavat vuodet”, Antti muistelee.

 

”Kaikkein parhaita tilanteita ovat ne, joissa on selvät sävelet tavoitteen suhteen. Silloin voin keskittyä parhaiden ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen, valitsemiseen ja toteuttamiseen.”

 

Tuotekehitystä, projektityöskentelyä ja ratkaisujen etsintää

Kun Antti aloitti Trivorella, trivorelaisia oli paljon nykyistä vähemmän. Toiminta ja tekijöiden määrä ympärillä on kasvanut, mutta Antin työn ytimessä ovat pysyneet samat elementit: ohjelmointi, suunnittelu ja muut korkeimman tason asiantuntijatehtävät.

Työssään hän pääsee toteuttamaan monenlaisia, vaihtelevia projekteja. Hänellä on usein tekninen päävastuu.

”Projekteissa, joissa olen ollut mukana alusta asti – tai porukasta pisimpään mukana – saan tekemiseen paljon vapautta. Keskityn yleensä yhteen vaativaan projektiin ja sivussa teen pienempiä kokonaisuuksia”, Antti kertoo. ”Lisäksi, jos huomaan ongelmia, niin autan mielelläni löytämään ratkaisuja.”

Antilla on laaja käsitys Trivoren eri tuotteista ja tuotekehityksestä, ja hän on myös yleensä mukana uusien ominaisuuksien suunnittelussa. Pääsääntöisesti päivät kuluvat osana ID-tiimiä, jossa Antti työstää muun muassa asiakkaiden tarpeista lähteviä uusia ominaisuuksia sekä tekee jatkuvaa tuotekehitystä Trivoren identiteetin- ja pääsynhallintatuotteeseen.

”Tässä työssä lähes aina on erilaisia epävarmuustekijöitä, joista ei pääse eroon. Kaikkein parhaita tilanteita ovat kuitenkin ne, joissa on selvät sävelet tavoitteen suhteen. Silloin voin keskittyä parhaiden ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen, valitsemiseen ja toteuttamiseen. Lopulta voi olla tyytyväinen lopputulokseen, jonka tietää vastaavan tunnistettuja tarpeita”, Antti kertoo. ”Mitä saammekin aikaan, sen tulee aina sopia tilanteeseen ja tehdä asiakkaasta tyytyväinen.”

Vaikka työpäivien sisältö vaihtelee projektien mukaan, kaksi asiaa tekevät Antin mukaan työpäivästä aina mukavan: työkaverit ja leppoisa meininki.


Työkaverin terveiset:


Antin päivä:

9:30 Työpäivä alkaa toimistolla työviestien lukemisella ja vastailulla. Ensisijaisina viestintäkanavina ovat erilaiset chat-palvelut, toisinaan myös perinteinen sähköposti.

10:30 ID-tiimin daily, jossa tiimin jäsenet kertovat, mitkä ovat jokaisen henkilökohtaiset suunnitelmat päivälle.

10:45 Erilaisten tuotekehitystyökalujen ja niiden tilan tarkastelu, esimerkiksi tiimiläisten tekemät muutokset Gitlabissa.

12:30 Tauko.

13:00 Tuotekehitystä, eli ohjelmointia ja dokumentaatiota. Joinain päivinä myös asiakkaiden ja muiden ohjelmistokehittäjäosapuolten kanssa etäkokouksia, joissa käsitellään palautetta tuotteista, kehitystarpeita ja tukipyyntöjä.

17:30 Vapaa-ajallaan Antti rentoutuu podcasteja ja musiikkia kuunnellen ja YouTubea katsellen.

Trivorelaisen päivä: Trivoren COO Elina kehittää työkulttuuria, strategioi ja etsii uusia trivorelaisia

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan joka kuukausi yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Syyskuussa esittelyssä on Trivoren COO Elina Malén, joka on monelle uudelle trivorelaiselle ensikontakti yritykseen.

Trivoren operatiivisen johtajan Elina Malénin ensimmäinen vuosi Trivorella on ollut vauhdikas. Alun perin yrityksen ensimmäiseksi projektipäälliköksi rekrytty Elina sai pian tehtäväkseen monipuoliset kehitystyöt niin sisäisissä prosesseissa kuin asiakassuhteissakin, ja vuoden 2021 keväällä titteli vaihtui projektipäälliköstä COO:ksi. 

”Aiemmin yhtiössä pääpaino oli puhtaasti teknisessä tekemisessä. Kun asiakassuhteet syvenivät ja tarpeet kasvoivat, oli luonnollinen jatkumo ottaa mukaan myös projekti-ihmisiä. Tällöin kehittäjät ja SysAdminit pystyvät keskittymään oman erityisosaamisensa tekemiseen”, Elina muistelee alkuaikaansa Trivorella. ”Sain tehtäväksi alkaa jatkokehittää sisäistä työkulttuuria ja asiakasprosesseja. Esimerkiksi perehdytysmateriaalit vaativat päivittämistä, sillä yritys oli kasvannut vauhdilla. Uudistimme näitä materiaaleja, ja nyt niitä onkin jo moni uusi työntekijä päässyt käyttämään.”

”Tosin ihan ensimmäinen konkreettinen työtehtäväni oli toki valita omat, mieluisat työlaitteet: itse olen vannoutunut Applen käyttäjä, ja tämä huomioitiin laitteissa. Meillä porukka jakautuu Mac-, Windows- ja Linux-leireihin – valta vain vaihtelee aina uusien rekryjen myötä”, Elina naurahtaa.

Kokonaiskuva hallussa

COO:na Elinan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että hommat rullaavat, asiat valmistuvat, kaikilla on sopiva määrä töitä ja töissä hyvä olla. Työpäivät ovat usein tavallista toimistoarkea, mutta mukaan mahtuu sopivasti myös poikkeuksia ja yllätyksiä.

”Teen sitä, mitä tarvitaan silloin, kun tarvitaan. Esimerkiksi tällä hetkellä pikkujoulukauden lähestyessä työlistalla on hauskojen sisäisten tapahtumien suunnittelu. Muuten syksyä täyttävät asiakkaiden sopimustekniset jutut, roolimuutosten sisäänajot, ja tietysti rekrytointi.”

Elina pyrkii aina tietämään, mitä kullakin trivorelaisella on työn alla. Vaikka trivorella kaikki työskentelevät itsenäisesti, on tärkeää että kokonaiskuva pysyy hallussa. Tämän vuoksi Elina osallistuu muun muassa eri tiimien palavereihin silloin, kun tätä toivotaan. 

”Tarkoitus on, että olen kartalla kaikkien työtilanteesta. Tällöin pystyn parhaiten tukemaan työnteossa, ja kaikilla on myös mahdollisuus päästä kertomaan asioista, jotka vaativat huomiota”, Elina sanoo. ”Käytän mielelläni työaikaa erinäisten asioiden ratkomiseen ja eri työntekijöiden huolien, ideoiden ja ilonaiheiden kuulemiseen.”

Joka kuukauden alkuun Elina valmistelee koko yrityksen yhteentuovan Monthly-palaverin, jossa pidetään kaikki trivorelaiset ajan tasalla yrityksen tapahtumista ja jossa kaikki voivat kertoa ja kommentoida ajankohtaisia asioita. 

Tiimi- ja yritystason keskustelun lisäksi Elina pitää tärkeänä hyvää keskustelusuhdetta jokaiseen yksittäiseen trivorelaiseen. Tätä hoidetaan päivittäin Mattermost-viestintäkanavissa, toimistolla rennosti jutellessa, sekä syvällisemmin säännöllisissä kehityskeskusteluissa. 

”Kehityskeskustelut pidimme keväällä, ja nyt syksyllä on luvassa rennompi ’keke-lenkki’, jossa varmistetaan, että yhdessä sovitut ja toivotut asiat ovat menneet oikeaan suuntaan”, Elina kertoo.

Meillä on Trivoren suhteen isoja suunnitelmia. Tavoitteet ovat kovat, mutta niin ollaan mekin!

Elina Malén

Strateginen loppuvastus

Sisäisen kehittämistyön lisäksi Elinalla on tärkeä rooli strategisessa suunnittelussa ja asiakassuhteissa.

”Toimin eräänlaisena strategisena loppuvastuksena. Vastuulleni kuuluvat yhdessä toimitusjohtajan kanssa ohjausryhmät ja muut tulevaisuuteen katsovat, strategiset toimet. Lisäksi olen asiakkaiden kanssa yhteyksissä pääsääntöisesti budjetti- ja sopimusteknisissä asioissa, mutta tarvittaessa hyppään myös projektipäällikön kenkiin”, Elina kertoo. 

”Olemme kuitenkin saaneet taloon uusia, loistavia projektipäälliköitä, joille lähtökohtaisesti kuuluvat päivittäiset asiakasvastuut, ja he hoitavat tätä asiaa pitkälti itsenäisesti – meillä luotetaan siihen, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Tukea on kuitenkin aina tarjolla.”

Trivore on Elinan mukaan lyhyessä ajassa kasvanut ja kehittynyt valtavasti. Nälkä kasvaa syödessä, ja seuraavan vuoden, kolmen vuoden ja kymmenen vuoden aikajaksoille onkin suuria suunnitelmia. Tavoitteet keskittyvät erityisesti sisäisiin kehitystöihin, asiakassuhteisiin, omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sekä tietenkin numeerisiin tavoitteisiin. 

”Meillä on Trivoren suhteen isoja suunnitelmia, joista kaikista ei voi vielä puhuakaan”, Elina toteaa. ”Tavoitteet ovat kovat, mutta niin ollaan mekin!”

Uusien trivorelaisten ensikontakti

Elina hoitaa Trivorella pääsääntöisesti uusien työntekijöiden rekryämistä. Hän vastaanottaa työhakemukset ja lähettää haastattelukutsut. 

”Kun tulin taloon reilu vuosi sitten, meitä oli yhdeksän. Nyt määrämme on kasvanut jo reiluun kahteenkymmeneen, ja yhä haemme lisää tekijöitä”, Elina kertoo. ”Moni on löytänyt paikkansa meiltä, vaikka sillä hetkellä ei olisi ollut avointa hakuakaan. Meitä kannattaa siis aina lähestyä, jos tuntuu että sopisit porukkaan. Kemioiden kohtaaminen ja into ovat meille hakijoissa tärkeää.”

Sopivia tekijöitä Trivorelle tai Trivoren kumppaneille löytyy usein verkostoista, ja siksi Elina korostaa verkostoitumisen tärkeyttä. Myös hän itse päätyi Trivorelle verkostojen kautta.

”Minulla oli aiemman työn ja elämän pohjalta yhteisiä tuttuja Trivoren toimitusjohtaja Karin kanssa. Kun aiempi iso työprojektini projektipäällikkönä oli päättynyt ja olin valmis uuteen, Kari lähestyi minua LinkedInissä. Yhteinen sävel löytyi heti, ja keskustelusta etenimme nopeasti työsopimukseen ja aloitukseeni trivorelaisena,” Elina muistelee. ”Verkostojen merkitys konkretisoitui jälleen, ja tämän vuoksi minulle on tärkeää pitää yllä verkostoitumista ja huolehtia olemassa olevista verkostoista.”

Tällä hetkellä porukkaan mahtuisi Elinan mukaan erityisen hyvin jo jonkin verran kehittäjän töitä tehneitä devaajia. 

”Haluamme palkata myös uransa alkuvaiheessa olevia tekijöitä, mutta meillä on tarkoitus pitää tasapaino järkevänä, etteivät kokeneemmat kehittäjät kuormitu. Tämän vuoksi pyrimme rekryämään tasaisesti kaiken tasoisia kehittäjiä junioreista senioreihin”, Elina sanoo.

Elinan mukaan Trivore hakee työstään ja oman osaamisensa kehittämisestä innostuneita tyyppejä. 

”Itse toivoisin uusiksi työkavereiksi erilaisia, mukavia tyyppejä. Meillä arvostetaan kaikkia juuri sellaisina kuin jokainen on. Ei tarvitse vetää mitään roolia.”

Trivoren eduksi on Elina nostaa yrityksen joustavuuden: työnantaja tulee vastaan ja tukee silloin, kun elämäntilanteet ja tarpeet muuttuvat.

”Oman kokemukseni mukaan hyvin harvassa paikassa on mahdollista liikkua oman osaamisen ja toiveiden osalta näin paljon firman sisäisesti. Täällä on iso valta omaan hommaansa”, Elina toteaa. ”Lisäksi meillä on hyvä ja hengästyttävän kovan tason asiantuntijaporukka. Joka päivä jaksan hämmästyä työkaverieni osaamisesta ja taidoista.”

Koska työpaikalla vietetään iso osa arjesta, Elina kokee merkittäväksi työssä viihtymisen osaksi toimiston välittömän tunnelman, jossa arvostetaan eri persoonia ja tapoja olla oma itsensä.

”Meillä on rehellistä vuorovaikutusta. Hyvät – ja huonot – vitsit ja yhteisöllisyys kuuluvat erottamattomasti jokaiseen työpäivään”, Elina kiittelee. ”Meillä on myös ennakkoluulotonta ja rohkeaa kehittymistä: kokeillaan asioita yhdessä ja todetaan, toimiiko asia vai vaihdetaanko suuntaa.”


Elinan päivä:

8:00 Elina tekee noin puolet viikosta etätyönä, puolet toimistolla. Päivä alkaa kuitenkin aina jo kotoa sähköpostin ja Mattermostin silmäilyllä: onko jotain akuuttia asiaa tullut heti aamuun.

8:30 Henkilöstöasioiden läpikäyntiä ja tiimien kuulumisia.

9:30 Kävelypalaveri, jossa käytiin läpi työntekijän asiakas- ja projektiasioita sekä piipahdettiin luvallisesti omenavarkaissa.

10:00 Uusien toimintamallien suunnittelua ja lanseerausta

11:00 Kysymysrumba eri asioihin ja asiakkaisiin liittyen, ohjeistamista ja neuvomista

12:00 Lounastaukona eväshetki porukalla. ”Etänä tauot jäävät helpommin, kun syventyy koneella istumiseen. Trivore kannustaa ja säännöllisesti muistuttaa taukojen ja työrytmin tärkeydestä, mutta välillä omia ohjeita on vaikea muistaa. Kesäloman jälkeen olen skarpannut ja huolehtinut, että lounas tulee syötyä järkevään aikaan.”

12:30 Intranetin päivitystä: ohjeita ja tukea syksyn projekteihin.

13:50 Tauko: vakiotaukona toimii Old Millin ympäri kävely.

14:00 Markkinointipalaveri – suunnitteilla muun muassa uutta sisältöä verkkosivuille.

16:00 Työpäivän jälkeen Elina rentoutuu yleensä pelaillen lautapelejä, Switchiä tai pleikkaria, scifiä ja fantasiaa lukien tai luonnossa liikkuen.


Lähtisitkö Elinalle työkaveriksi? Haemme tekijöitä Developer- ja Senior Developer -tehtäviin. Katso tarkemmat tiedot ”Töihin Trivorelle” -sivultamme ja ota yhteyttä Elinaan!