Tag Archive for: integraatioalusta

API-hallinta on organisaatioiden arkipäivän helpottaja

Nykyään jo lähes poikkeuksetta organisaatioilla on tarvetta datan käsittelyyn ja erilaisten digitaalisten järjestelmien yhdistämiseen. Ei myöskään riitä, että näitä pystyy tekemään, vaan ne täytyy pystyä tekemään ketterästi ja turvallisesti. Korvaamaton apu löytyy API-hallinnasta.

API (Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinta yhdistää erilaisia ohjelmistoja, jotka eivät muuten pystyisi ymmärtämään toisiaan. Tällöin dataa voidaan siirrellä joustavasti, luotettavasti ja automatisoidusti niin organisaation sisällä kuin myös ulkoisten lähteiden ja kohteiden kanssa. Rajapinnat ovat erityisesti julkisella sektorilla laajalti käytössä.

Trivoren IAM-ratkaisussa on yli 300 avointa rajapintaa, joista jokainen mahdollistaa oman palvelunsa. Näiden rajapintojen avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi monenlainen raportointi, asiakkuustietojen hallinta, tai vaikka HR-järjestelmän ja palkanmaksujärjestelmän välinen kommunikaatio. Rajapintojen päälle on myös hyvä rakentaa uusia sovelluksia ja näin laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaa tai monipuolistaa käytössä olevia järjestelmiä.

Rajapintojen päälle on myös hyvä rakentaa uusia sovelluksia ja näin laajentaa olemassa olevaa liiketoimintaa tai monipuolistaa käytössä olevia järjestelmiä.

Sen lisäksi että rajapinnat lisäävät käytettävyyttä ja tehokkuutta, sekä lisäävät uusia mahdollisuuksia, niillä on vielä yksi kriittinen rooli organisaation IT-infrastruktuurissa tietoturvan kasvattajina. Automatisoimalla tiedonsiirron rajapintojen kautta vähennetään merkittävästi inhimillisten riskien vaaraa. Lisäksi rajapintojen avulla voidaan toteuttaa erilaisia valvontaympäristön automatisoituja toimia, kuten hälytyksiä mahdollisista häiriöistä.

Trivore IAM tukee erilaisia rajapintoja. Kaikkien yksinkertaisimmillaan rajapinta on pelkkä tiedostonsiirto. Kompleksisimpiin tarpeisiin käytämme Trivoren ratkaisuissa erityisesti REST-rajapintoja. REST-rajapinnat ovat nousseet yhä suositummaksi ratkaisuksi monipuolisten mahdollisuuksiensa ansiosta. Valitsemme teknologian kuitenkin aina sen mukaan, mikä parhaiten vastaa asiakkaan todellisiin tarpeisiin. Käymme tarpeet aina yhdessä asiakkaan kanssa läpi ja suunnittelemme parhaan ratkaisun.

____________

Onko organisaatiollasi tarvetta sujuvoittaa tiedonkulkua joko organisaation sisäisten järjestelmien välillä tai esimerkiksi kumppaneiden ja asiakkaiden suuntaan? Tarjoamme ratkaisuna Trivoren integraatioalustaa tai Trivoren IAM-palvelua, mikäli organisaatiollasi on myös identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmän tarpeita.

HSL ja Trivore: Integraatioalusta rikkaan matkustuskokemuksen työkaluna

Jokainen meistä käyttää järjestelmiä, joiden taustalla pyörivät integraatiot. Integraatioiden perusta on yksinkertainen: niiden tehtävänä on yhdistää järjestelmiä toisiinsa, toisin sanoen liikutella dataa yhdestä systeemistä toiseen. Integraatiot eivät yleensä näy päälle päin, mutta ne mahdollistavat monia palveluita ja helpottavat elämää.


Vaikka integraatiot eivät näy loppukäyttäjälle, ne mahdollistavat osaltaan nykyaikaiset, toimivat digitaaliset palvelut, joita niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin on miellyttävää käyttää.

Helsingin Seudun Liikenne eli HSL on jo useamman vuoden ajan hyödyntänyt Trivoren ja Contrasecin kanssa rakennettua integraatioalustaa. Trivore toimittaa HSL:lle IT-palveluja osana Contrasec-Trivore-Profirator-ryhmittymää.

– HSL:n ja Trivoren yhteinen matka on jo useamman vuoden mittainen. Vuosien aikana olemme toteuttaneet monipuolista integraatioalustan kehittämistyötä ja rakentaneet integraatioita HSL:n tarpeisiin. HSL on teknisesti hyvin eteenpäin suuntautunut ja edistyksellinen. On ollut hienoa päästä yhdessä etsimään parhaita ratkaisuja HSL:n digitaalisiin järjestelmiin, kiteyttää Trivoren toimitusjohtaja Kari Mattsson. – Vuosien varrelle mahtuu hyvinkin erilaisia integraatioita, joissa tärkeintä on tietenkin aina loppukäyttäjän ongelman ratkaiseminen.

Luotettavien palveluiden mahdollistaja

Integraatioiden avulla erilaiset palvelut pystytään toteuttamaan turvallisemmin ja sujuvammin. Moni aiemmin manuaalista työtä vaatinut toimenpide voidaan automatisoida, joka tehostaa tekemistä ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Samalla integraatiot mahdollistavat suurienkin datamäärien liikuttelun ja käsittelyn. Tämä kaikki näkyy päälle päin parempina ja luotettavina, jo ennestään tuttuina palveluina.

– Integraatiokyvykkyydelle tärkeintä on osaltaan mahdollistaa matkustajien tarvitsemia palveluja ja toimittaa näitä turvallisesti ja luotettavasti, HSL:n IT-palveluvastaava Jarmo Korkeamäki kertoo. 

Korkeamäen vastuulla on integraatiopalvelu, jossa Trivoren toteuttama HSL:n integraatioalusta on keskeisessä roolissa.

IT-palveluvastaava Jarmo Korkeamäki

Matkustajat ovat HSL:n ytimessä. Rikkaan matkustuskokemuksen tuottaminen on asetettu yhdeksi tavoitteeksi HSL:n strategiassa, Korkeamäki kertoo. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan moderneja, edistyneitä ratkaisuja. Näiden ratkaisujen avulla pystytään muun muassa toteuttamaan liikennöintiä ja sopimusseurantaa. Ratkaisut myös mahdollistavat lipunmyynnin, asiakaspalvelun ja tiedottamisen, ja ne auttavat reittien suunnittelussa ja joukkoliikenteen kapasiteetin määrittämisessä mahdollisimman tarkasti. Järjestelmiä modernisoidaan teknologioiden kehittyessä ja uusien tarpeiden ilmetessä.

– Uusia järjestelmiä tulee pikkuhiljaa lisää esimerkiksi asiakasviestintään, matkustajalaskentaan ja sopimusseurantaan, Korkeamäki sanoo. 

Modernia teknologiaa moderneihin palveluihin

Trivoren HSL:lle toimittamalla integraatioalustalla varmistetaan HSL:n integraatioiden toimivuus.

– Integraatiot ovat taustatekniikkaa, eli ne toimivat osana HSL:n IT-infrastruktuuria. HSL:n asiakkaille palveluista näkyvät muun muassa HSL-sovellus puhelimessa, hsl.fi-verkkosivusto ja lukijalaitteet kulkuneuvoissa. Integraatiot mahdollistavat omalta osaltaan kokonaisuuden toiminnan, kuten matkaketjun suunnittelun ja matkustusoikeuden ostamisen, Korkeamäki kertoo.

Jotta tietovirrat kulkevat järjestelmien välillä hallitusti ja järjestelmät itsessään pysyvät selvärajaisina, avuksi tulevat modulaariset integraatiot. 

– Trivoren integraatioalustan modulaariset integraatiot toteutetaan mikropalveluina. Tällöin integraatioiden lisääminen ja muokkaaminen on saumattomampaa ja helpompaa kuin perinteisten integraatioiden toteutus, Mattsson kertoo. – Me huolehdimme järkevimmän toteutustavan jokaiseen tarpeeseen asiakkaan etu edellä.

Integraatiot mahdollistavat omalta osaltaan kokonaisuuden toiminnan.

Jarmo Korkeamäki

Mikropalveluiden ansiosta integraatioalustalla kaikkea tarvittavaa toiminnallisuutta ei siis tarvitse rakentaa aina uudelleen, vaan integraatioita voidaan käsitellä omina yksikköinään. Kokonaisuus toimii, kun järjestelmät ja roolit tekevät määritellysti oman osansa. Kaikki toiminta testataan huolellisesti ja tarkasti, ja toiminnan sujuvuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla. 

– Olen ollut nyt reilut pari vuotta HSL-läisenä, ja olen edelleen vaikuttunut siitä, miten HSL toimii uraauurtavasti palvelusektorissaan. Harvassa paikassa kansainvälisestikin arvioiden on näin suurta, keskitettyä panostusta joukkoliikenteeseen, Korkeamäki kiittelee.

Trivoren kanssa tehtyä yhteistyötä Korkeamäki kommentoi kokonaisvaltaiseksi, joustavaksi ja tuloksekkaaksi.

– Luottamus on rakentunut helposti Trivoreen yrityksenä ja HSL:lle töitä tekeviin, osaaviin ihmisiin, Korkeamäki kertoo. – Yhteistyö tuo itsellenikin hyvää työfiilistä!

Tällä hetkellä Trivorella HSL:n integraatiotiimiin kuuluu kuusi henkilöä, mukaan lukien Lead Developer Stefan ja Senior Developer Sebastian.


HSL:llä on käytössä Trivoren koko palvelualusta, eli integraatioalustan lisäksi HSL käyttää palveluissaan myös Trivoren identiteetti- ja pääsynhallintajärjestelmää.

Jos haluat kuulla lisää Trivoren tuotteista ja niiden sovellusmahdollisuuksista yrityksellesi, otathan meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää. Anna meidän huolehtia teknisistä kiemuroista!