TRIVORE OY:N YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ

Päivitetty 30.4.2021

Trivorella on oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta aina tarvittaessa. Trivoren verkkosivuilta löytyy aina ajantasainen versio tietosuojaselosteesta.

Rekisterinpitäjä

Trivore Oy 

www.trivore.com

Ruukinkatu 2-4, 2540 Turku

Jäljempänä myös ”Trivore”, ”yritys” ja ”me”

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää Trivoren tietosuoja-asioista, voit aina olla meihin yhteyksissä osoitteeseen tietosuoja@trivore.com

Yleisesti

Trivore käsittelee kaikkia henkilötietoja turvallisesti ja huolellisesti – onhan se kuitenkin meidän hommamme. Pelkästään näitä verkkosivuja selaamalla emme kerää sinusta mitään sellaista tietoa, jota voisi henkilöidä sinuun. Emme kerää henkilöitävissä olevia tietoja sivujemme ilman suostumustasi.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miten näitä tietoja hyödynnämme.

Keräämme henkilötietoja:

  • Työnhakijoista
  • Nykyisistä asiakkaista
  • Mahdollisista tulevista asiakkaista
  • Yhteistyökumppaneistamme
  • Trivoren toiminnasta kiinnostuneista median edustajista
  • Uutiskirjeemme tilaajista

Keräämme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun ne ovat välttämättömiä palveluiden toteuttamisen, olennaisen viestinnän tai rekrytointiprosessien kannalta. 

Käytämme sivustoillamme analytiikkaa, jota hyödynnämme sivujen kehitystyössä. Analytiikassa kerätyt tiedot eivät ole henkilöitävissä yksittäisiin kävijöihin. Pyrimme anonyymisuuteen tällä saralla.

Keistä keräämme tietoa?

Työnhakiijat: Työnhakijasta kerätään tietoina nimi, yhteystiedot, ammatillinen osaaminen sekä hakijan toimittama hakemus ja CV. Tiedot, mukaan lukien hakemus ja CV säilytetään Trivorella rekrytointiprosessin ajan, ja ne poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa viimeisimmästä yhteydenpidosta. Trivore voi saman ajan säilyttää myös muuta rekrytointiprosessin kannalta olennaista tietoa, kuten hakijan LinkedIn-profiilista tai haastattelusta kerättyjä muistiinpanoja. Hakemusta ja CV:tä voivat käsitellä rekrytoinnin vastuuhenkilö(t) sekä Trivore toimitusjohtaja. 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit: Säilytämme asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme vain tiedot, jotka ovat tarpeellisia palveluiden toteuttamiseksi. Näitä tietoja ovat nimi, yritys, titteli, yhteystiedot, asiakkaan tai yhteistyökumppanin pyynnöt ja yhteydenpito Trivoren kanssa. Kerättyjä tietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan tai kumppanin ja Trivoren välillä, Trivoren palveluiden markkinointiin 

Median edustajat: Trivore voi kerätä ja säilyttää median edustajista seuraavia tietoja: nimi, media, yhteystiedot, sekä mahdolliset Trivoreen liittyneet uutiset, artikkelit, podcastit tai blogipostaukset.

Uutiskirje-lista: lähetämme uutiskirjeen kahdesti vuodessa. Uutiskirjeen tilaajalistalle ei tallenneta henkilöstä muuta tietoa kuin annettu sähköpostiosoite.

Kenelle tietoja jaetaan?

Tietojasi ei luovuteta muille osapuolille, ellei soveltuva laki tai viranomaismääräys edellytä toisin. Välttämättömät tiedot voidaan kuitenkin sinulle informoiden jakaa luotetulle kumppaniyritykselle, mikäli tämä on pakollista tuotteidemme toteuttamisen tai pyyntösi käsittelyn kannalta.

Emme luovuta tietojasi kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Miten keräämme tietomme?

Emme kerää mitään henkilötietoja ilman suostumusta. Keräämämme tiedot saamme lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi sinun ja Trivoren välisestä kommunikaatiosta. Joitakin tietoja, kuten asemasi organisaatiossasi, voimme kerätä myös julkisista lähteistä, kuten yrityksesi verkkosivuilta tai LinkedInistä.

Miksi keräämme tietoja?

Trivore kerää ja käyttää henkilötietoja vain silloin, kun se on välttämätöntä Trivoren palveluiden toteuttamiseksi, asiakkaan tai yhteistyökumppanin pyynnön toteuttamiseksi, rekrytointiprosessin vuoksi, tai Trivoren oman viestinnän ja markkinoinnin kannalta.

Evästeet ja analytiikka

Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta sivut toimisivat niitä käyttäessäsi mahdollisimman sujuvasti. Tieto evästeiden hyväksynnästä säilyy viikon ajan.

Käytämme sivustoillamme analytiikkaa, jota hyödynnämme sivujen kehitystyössä. Analytiikassa kerätyt tiedot eivät ole henkilöitävissä yksittäisiin kävijöihin. Pyrimme anonyymisuuteen tällä saralla. Käyttämämme analytiikkapalvelu on Cloudcityn Matomo.

Miten säilytämme tietoja?

Säilytämme tietojasi turvallisesti, asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Tallennamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden tahojen tiedot vain niin kauan, kuin on tarpeen. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Emme säilytä tietoja turhaan, vaan poistamme tarpeettomaksi käyneet tiedot.

Työnhakijan tietoja säilytämme vähintään aktiivisen hakuprosessin ajan, mutta tarvittaessa voimme säilyttää hakemuksen, CV:n ja rekrytointiprosessia koskevat tiedot kuusi kuukautta hakuprosessin päättymisen jälkeen. Voimme myös sopia työnhakijan toiveiden mukaan tietojen pitemmästä tallentamisesta tulevia työnhakuja ajatellen.

Miten suojaamme tietosi?

Käsittelemme kaikki keräämämme henkilötiedot luottamuksellisesti. Tietoja käsittelevät vain ne Trivoren työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Trivoren ja Trivoren alihankkijoiden verkot ja laitteet on suojattu henkilötietojen vahingossa tai laittomasti tapahtuvan tuhoamisen, häviämisen muuttamisen, luvattoman julkaisun tai eteenpäin luovuttamisen, tai henkilötietoihin asiattomasti pääsyn estämiseksi.

Trivoren työntekijät ja yhteistyökumppanit sitoutuvat salassapitosopimuksella noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää ehdotonta luottamuksellisuutta.

Oikeutesi tarkastaa omat tietosi

SInulla on aina oikeus tarkastaa, mitä tietoja Trivore on kerännyt sinusta. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen poistoa tai korjaamista. Voit lähettää Trivorelle myös muita soveltuvaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia pyyntöjä, jotka koskevat muun muassa tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös koska vain kieltää tietojesi käyttämisen Trivoren omassa suoramarkkinoinnissa ja uutiskirjelistalla.

Kaikki tietojasi koskevat pyynnöt ja kiellot pyydämme lähettämään osoitteeseen tietosuoja@trivore.com.

Suomessa tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan voit perehtyä osoitteessa ​www.tietosuoja.fi​.