TRIVORE OY:N YKSITYISYYSKÄYTÄNTÖ

Päivitetty 1.12.2022

Trivorella on oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta aina tarvittaessa. Trivoren verkkosivuilta löytyy aina ajantasainen versio tietosuojaselosteesta.

Rekisterinpitäjä

Trivore Oy 

www.trivore.com

Ruukinkatu 2-4, 2540 Turku

Jäljempänä myös ”Trivore”, ”yritys” ja ”me”

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää Trivoren tietosuoja-asioista, voit aina olla meihin yhteyksissä osoitteeseen tietosuoja@trivore.com

Yleisesti

Trivore käsittelee kaikkia henkilötietoja turvallisesti ja huolellisesti – onhan se kuitenkin meidän hommamme. Pelkästään näitä verkkosivuja selaamalla emme kerää sinusta mitään sellaista tietoa, jota voisi henkilöidä sinuun. Sivustomme ei käytä analytiikkaa tai mitään evästeitä, jotka keräisivät meille henkilötietoja. Ainoa evästeitä hyödyntävä ominaisuus sivuillamme on kieliversion valinta, joka toteutetaan Polylang-pluginilla. Kieliversion valinnassa ei kerätä henkilöitävissä olevia tietoja.

Saamme ja keräämme sinusta tietoja siis ainoastaan, kun itse lähestyt meitä viestillä tai puhelimitse.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miten näitä tietoja hyödynnämme.

Keräämme seuraavia henkilötietoja sinusta:

  • Työnhakijoista
  • Nykyisistä asiakkaista
  • Mahdollisista tulevista asiakkaista
  • Yhteistyökumppaneistamme
  • Trivoren toiminnasta kiinnostuneista median edustajista

Keräämme henkilötietoja ainoastaan silloin, kun ne ovat välttämättömiä palveluiden toteuttamisen, olennaisen viestinnän tai rekrytointiprosessien kannalta. 

Keistä keräämme tietoa?

Työnhakiijat: Työnhakijasta kerätään tietoina nimi, yhteystiedot, ammatillinen osaaminen sekä hakijan toimittama hakemus ja CV. Tiedot, mukaan lukien hakemus ja CV säilytetään Trivorella rekrytointiprosessin ajan, ja ne poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa viimeisimmästä yhteydenpidosta. Trivore voi saman ajan säilyttää myös muuta rekrytointiprosessin kannalta olennaista tietoa, kuten hakijan LinkedIn-profiilista tai haastattelusta kerättyjä muistiinpanoja. Hakemusta ja CV:tä voivat käsitellä rekrytoinnin vastuuhenkilö(t) sekä Trivore toimitusjohtaja. 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit: Säilytämme asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme vain tiedot, jotka ovat tarpeellisia palveluiden toteuttamiseksi. Näitä tietoja ovat nimi, yritys, titteli, yhteystiedot, asiakkaan tai yhteistyökumppanin pyynnöt ja yhteydenpito Trivoren kanssa. Kerättyjä tietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan tai kumppanin ja Trivoren välillä, Trivoren palveluiden markkinointiin 

Median edustajat: Trivore voi kerätä ja säilyttää median edustajista seuraavia tietoja: nimi, media, yhteystiedot, sekä mahdolliset Trivoreen liittyneet uutiset, artikkelit, podcastit tai blogipostaukset.

Kenelle tietoja jaetaan?

Tietojasi ei luovuteta muille osapuolille, ellei soveltuva laki tai viranomaismääräys edellytä toisin. Välttämättömät tiedot voidaan kuitenkin sinulle informoiden jakaa luotetulle kumppaniyritykselle, mikäli tämä on pakollista tuotteidemme toteuttamisen tai pyyntösi käsittelyn kannalta.

Emme luovuta tietojasi kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Miten keräämme tietomme?

Emme kerää mitään henkilötietoja ilman suostumusta. Keräämämme tiedot saamme lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi sinun ja Trivoren välisestä kommunikaatiosta. 

Miksi keräämme tietoja?

Trivore kerää ja käyttää henkilötietoja vain silloin, kun se on välttämätöntä Trivoren palveluiden toteuttamiseksi, asiakkaan tai yhteistyökumppanin pyynnön toteuttamiseksi, rekrytointiprosessin vuoksi, tai Trivoren oman viestinnän ja markkinoinnin kannalta.

Evästeet ja analytiikka

Emme käytä sivustoillamme analytiikkatyökaluja tai mitään evästeitä, jotka keräisivät henkilötietoja. Tämän vuoksi sivustomme ei myöskään pyydä lupaa evästeiden keräämiseen.

Miten säilytämme tietoja?

Säilytämme tietojasi turvallisesti, asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Tallennamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden tahojen tiedot vain niin kauan, kuin on tarpeen. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Emme säilytä tietoja turhaan, vaan poistamme tarpeettomaksi käyneet tiedot.

Työnhakijan tietoja säilytämme vähintään aktiivisen hakuprosessin ajan, mutta tarvittaessa voimme säilyttää hakemuksen, CV:n ja rekrytointiprosessia koskevat tiedot kuusi kuukautta hakuprosessin päättymisen jälkeen. Voimme myös sopia työnhakijan toiveiden mukaan tietojen pitemmästä tallentamisesta tulevia työnhakuja ajatellen.

Miten suojaamme tietosi?

Käsittelemme kaikki keräämämme henkilötiedot luottamuksellisesti. Tietoja käsittelevät vain ne Trivoren työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Trivoren ja Trivoren alihankkijoiden verkot ja laitteet on suojattu henkilötietojen vahingossa tai laittomasti tapahtuvan tuhoamisen, häviämisen muuttamisen, luvattoman julkaisun tai eteenpäin luovuttamisen, tai henkilötietoihin asiattomasti pääsyn estämiseksi.

Trivoren työntekijät ja yhteistyökumppanit sitoutuvat salassapitosopimuksella noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää ehdotonta luottamuksellisuutta.

Oikeutesi tarkastaa omat tietosi

Sinulla on aina oikeus tarkastaa, mitä tietoja Trivore on kerännyt sinusta. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen poistoa tai korjaamista. Voit lähettää Trivorelle myös muita soveltuvaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia pyyntöjä, jotka koskevat muun muassa tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös koska vain kieltää tietojesi käyttämisen Trivoren omassa suoramarkkinoinnissa ja uutiskirjelistalla.

Kaikki tietojasi koskevat pyynnöt ja kiellot pyydämme lähettämään osoitteeseen tietosuoja@trivore.com.

Suomessa tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan voit perehtyä osoitteessa ​www.tietosuoja.fi​.