Customer reference: Hundreds of thousands of identified passengers in Finnish public transport – every day

Waltti Solutions Oy is a leading provider of IT solutions for public transportation in Finland’s urban areas. Every day, Waltti’s customers carry hundreds of thousands of commuters, free-time passengers, and tourists from point A to point B. Owned by the Helsinki Regional Transport and 22 municipalities, including large Finnish cities like Tampere and Oulu, Waltti maintains and develops innovative ticketing and other digital services for its owners.


Critical services affecting millions of people

”We operate in a highly business-critical field,” explains Waltti’s Managing Director, Toni Pallaspuro. “Public transportation just needs to work, as it affects the lives of millions of citizens daily.”

Currently, Waltti develops and offers two product families for its customers: a modern account-based ticketing and information system used by most of Waltti’s clients and a comprehensive family of new solutions developed in collaboration with Helsinki Regional Transport. Trivore’s Identity (ID) solutions play a significant role in both. “Trivore is one of our central cooperation partners,” Pallaspuro states.

 

From a monolith to a secure and compliant modular service

“Earlier, the passengers’ identities were managed with a solution that was part of our old, monolithic system,” Pallaspuro says. “Nowadays, we operate in a multi-vendor modular environment that gives more freedom to our municipal customers to pick and choose the service elements they wish.”

At the heart of Waltti’s services, Trivore’s ID solutions provide information on the passenger, her identity, the products, and related tariffs. Trivore’s solution contains up-to-date product and price information, enabling smooth payment transactions and product management. For example, benefits assigned to different user groups, such as pensioners and students, are automatically updated for users after authentication. Thereby, the system immediately provides the user with the appropriate ticket group upon creating the user account.

“Trivore’s solution for us was originally much simpler than it is now,” Pallaspuro says, describing that Waltti and Trivore agilely and continuously develop the solutions to manage millions of passengers’ identities and fare prices.

“For us, it is also essential that the passengers’ personal information stays in Finland,” he continues. “With Trivore, we can avoid all unnecessary processing of passengers’ personal data and develop systematic Master Data Management.“

 

True strategic partnership and big visions for the future

Toni Pallaspuro’s personal history spans the finance sector to governmental agencies and municipality organisations. Through these lenses, he is also keen to view his current company and its business opportunities broadly. “Everything, of course, culminates to what our customers are willing to pay for,” he says and continues: “In the long run, however, we want to conquer new customers and market areas, yet always keeping in mind that whatever we produce needs to be of great quality and thus productive.”

Waltti and Trivore continue collaborating closely in developing new services for Waltti’s customers. Pallaspuro compliments that Trivore’s basic ID solution is highly secure and fits Waltti’s needs. He says that it is technically “simple and beautiful” – which might make the solution itself quite easily replaceable with other technologies in the market. Nevertheless, Pallaspuro praises the collaboration with Trivore’s team as something unique. “In our cooperation, we have reached a level of true strategic partnership,” Pallaspuro rejoices and continues: “For us, great collaboration and flexibility are key. I hope that together with Trivore, Waltti will be able to build something that has not been seen in Finnish public transport yet.”

 

Waltti Solutions Oy

Kuva: Waltti Solutions Oy

 


Tutustu Walttiin tarkemmin: https://waltti.fi/

Työhyvinvointi: Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen Trivorella

Onnistunut perhe- ja työelämän yhdistäminen parantaa vanhemman hyvinvointia kotona ja työpaikalla. HR-päällikkömme Maria Yli-Olli kertoo, miksi työnantajan on tärkeää tukea työntekijöitä elämän eri alueiden yhteensovittamisessa, ja miten Trivorella tätä tuetaan muun muassa joustavilla etätyökäytännöillä ja mukautettavalla työajalla.


Elämme jatkuvassa velvollisuuksien ja eri elämänalueiden yhteensovittamisen viidakossa. Toisaalla huomiota vaatii työ, toisaalla kenties perhe, omaiset, ystävät tai harrastukset.

Syksyn alettua ja kesälomien päätyttyä lapsiperheissä alkaa jälleen sumpliminen muun muassa tarhaan vientien, opettaja-vanhempi-keskusteluiden, neuvolakäyntien ja muiden tärkeiden velvoitteiden sovittamisessa työarkeen. Jos työajat ovat tiukat ja työpaikalla ollaan joustamattomia siinä, missä ja mihin aikaan työtä tulee tehdä, yhteensovittaminen voi käydä lähes mahdottomaksi.

Trivoren HR-päällikkönä työskentelevän Maria Yli-Ollin mukaan vastuullinen työnantaja tukee työntekijöidensä perhe- ja työelämän yhteensovittamista:

”Nykyään ymmärretään, että ihminen on kokonaisuus. Kun yksityiselämä on tasapainossa, se heijastuu työelämään ja toisinpäin”, hän toteaa. ”Jos työnantaja ei tarjoa joustoa, johtaa se herkästi työntekijän kuormittumiseen. Luonnollisesti toisinaan työntekijän on välttämätöntä itse joustaa ja järjestää perhe-elämäänsä työn ehdoilla, mutta jos jousto on aina yksinomaan työn ja työnantajan eduksi, se johtaa nopeasti työntekijän tyytymättömyyteen.”

Joustavuutta kaivataan siis molempiin suuntiin. Marian mukaan tukemalla ja edesauttamalla työntekijöidensä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista työnantajat saavatkin todennäköisemmin hyvinvoivan ja hyvin suoriutuvan työntekijän.

”Myös työntekijä on todennäköisesti tyytyväisempi työnantajaansa sekä omaan elämäänsä, kun työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei aiheuta jatkuvaa huolta ja kuormitusta.”

 

Työaikajousto sujuvoittaa arkea

Trivorella perhe- ja työelämän yhdistämistä tuetaan esimerkiksi joustavalla työajalla. Tämän ansiosta vanhempien on mahdollista osallistua muun muassa lastensa päivähoidossa tai koulussa käytäviin keskusteluihin, jotka tyypillisesti käydään päiväsaikaan.

Tilannekohtaisesti mukautettava työaika helpottaa silloin, kun on tarve yksittäisille poissaoloille työpäivän aikana tai hetkellisistä poikkeustilanteista. Jos kyse on pitemmästä ajasta, kuten lakisääteisistä perhevapaista, Trivorella pyritään aina huolehtimaan, että sekä siirtyminen perhevapaalle että sieltä paluu sujuu mahdollisimman lempeästi. Myös perhevapaiden järjestelyissä joustetaan mahdollisimman paljon työntekijän tilanteen ja toiveiden mukaan.

”Olen itsekin osittaisella hoitovapaalla. Perheellämme ei ole niin sanottua turvaverkkoa, joten minä ja puolisoni hoidamme arjen pyörityksen ilman apujoukkoja. Tämä on tilanne varmasti monessa perheessä, jos on muutettu kauas kotipaikkakunnalta tai omat vanhemmat ovat ikääntyneitä”, Maria kertoo.

”Osittainen hoitovapaa oli siis meidän perheellemme välttämätön ratkaisu, jotta arki pyörisi. Kaksi kolmesta lapsestani ovat koululaisia ja heidät pitää viedä useana aamuna yhdeksäksi kouluun. Ilman osa-aikajoustoa tämä ei olisi mahdollista tai sitten kuormittaisin perhettä kohtuuttomasti, kun päivää pitäisi pidentää toisesta päästä.”

 

Töitä myös kotoa käsin

Trivorella on lähtökohtaisesti mahdollista tehdä etätöitä vapaasti, kunhan järjestelystä on sovittu esihenkilön ja tiimin kanssa. Trivorelaiset suosivat poikkeuksellisen paljon toimistolle tulemista, mutta etätyömahdollisuutta hyödynnetään myös.

Etätyö mahdollistaa myös joustavamman perhe- ja työelämän yhdistämisen, kun esimerkiksi työmatkoihin kuluva aika vapautuu yksityiselämän käyttöön. Marian mukaan tässä piilee kuitenkin myös omat haasteensa:

”Koen, että sen jälkeen, kun etätyö muodostui yhteiskunnan tasolla niin sanotusti uudeksi normaaliksi työntekijä – mukaan lukien minä itse – voi kokea, että lapsen sairastaessa tulee tehdä töitä kotoa käsin. Trivorella tähän ei missään nimessä kannusteta. Sen sijaan vanhempien on mahdollista jäädä hoitamaan sairasta lasta kotona ilman ansiomenetystä enimmillään neljän päivän ajan.”

 

Joustavat käytännöt osana yhdenvertaisuuden toteuttamista

Trivorella joustavat käytännöt eivät luonnollisesti koske vain lapsiperheitä, vaan kaikkia työntekijöitä elämäntilanteesta riippumatta. Yksi saattaa kaivata enemmän aikaa omaisilleen, toinen haluaa panostaa oman hyvinvoinnin kehittämiseen, kolmas kenties harrastaa intohimoisesti. Jousto tarjoaa mahdollisuuksia panostaa työn ohella elämässään itselleen tärkeisiin asioihin, ja mahdollistaa tasapainoisen työ- ja vapaa-ajan elämän yhteensovittamisen.

Viimeisimmässä Trivoren henkilöstön hyvinvointikyselyssä 74 % vastaajista koki, että heillä on työ- ja vapaa-aika hyvässä tasapainossa, ja luku on nousussa. Tavoitteena on, että kaikki trivorelaiset kokisivat mielekkään tasapainon löytyvän työn ja muun elämän välille Trivoren tarjoamia työkaluja hyödyntäen.

 

 


5 keinoa, joilla Trivorella tuetaan perhe- ja työelämän yhdistämistä

 

1. Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt

Liukuva työaika ja joustavat etätyökäytännöt mahdollistavat trivorelaisille heidän yksityiselämäänsä liittyvien asioiden hoitamisen myös kello 8–16 välisenä aikana.

 

2. Perhevapaiden jakaminen

Trivorella suhtaudutaan perhevapaisiin positiivisesti ja vapaat ovat luonnollinen osa arkea. Lakisääteisten perhevapaiden käyttämiseen suhtaudutaan kannustavasti vanhemman sukupuolesta riippumatta. Lisäksi tarvittaessa on myös mahdollista järjestää yksilökohtaisia ratkaisuja.

Perhevapaalta palaavia myös tuetaan paluussa työtehtäviin.

 

3. Palkalliset poissaolot lapsen sairastaessa

Lapsen sairastaessa vanhemmilla on lainmukainen oikeus hoitaa sairasta lasta kotona neljän päivän ajan ilman ansiomenetystä.

 

4. Mahdollisuus osa-aikaiseen työskentelyyn

Trivorelaiset voivat myös perhesyiden vuoksi halutessaan siirtyä väliaikaisesti tekemään osa-aika työtä.

 

5. Muistamiset

Vanhemmaksi tulleita trivorelaisia ja heidän perhettään huomioidaan työnantajan ja -yhteisön puolesta esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä.

 

 

Customer reference: Pictue grants easy access to the photos in its mobile app – but only to the right people for the right reasons

When you are in the fast-moving software business, plan to go global, and deal with customer data that is partially extremely sensitive, you want to make sure you know exactly who can access that data. When Pictue, the Finnish developer of a photo documentation application, was looking for a secure solution to manage their software’s users’ identities, Trivore was a natural choice.


Application for sharing sensitive photo material

The idea of Pictue’s application is that, e.g., the photos of a construction site that are required by legislation or customer transparency no longer need to be shared via insecure, consumer-grade Instant Messaging solutions. Instead, they are stored in Pictue’s database – also managed by Trivore.

”Our photo documentation software was initially designed for the Fiber-to-the-Home business,” explains Pictue’s CEO Kasper Välimäki. “When we started development around a year ago, we realized that this software could be applied to any construction business – or pretty much any business you could think of.” Since then, Pictue has identified dozens of other use cases outside construction that require a secure way of sharing information and photographs.

All these scenarios offer great potential for Pictue’s application. For example, a kindergarten in Tampere uses the app to share photos of children’s days with their caretakers. There would be thousands of similar kindergartens in Finland alone for Pictue to conquer.

Security, business fundaments, and user-friendliness

Many of Pictue’s use cases include sensitive data that can be harmful in the wrong hands. In the very early stages of product development, Pictue’s team realized they needed a robust, reliable partner for managing the identities of the people using their application.

“We have enough to do with developing and maintaining our own software,” explains Välimäki, and continues: “It wasn’t even an option to carry the heavy workload of developing an Identity Management solution in-house.” According to Välimäki, the more solutions that are fit-for-purpose and secure Pictue can purchase as a service, the better. “Trivore’s solution’s topmost promise for us was its security,” Välimäki says.

Another essential feature of Trivore’s Identity Management solution for Pictue is that it reliably records the number of users who sign in. Pictue’s billing and income are based on this data, so it is fair to say that Trivore’s solution is critical for Pictue’s business.

Many out-of-the-box features included in Trivore’s solution also significantly enhance Pictue’s user experience. “From the viewpoint of design and development, we got a huge number of features out-of-the-box that would have required noticeable coding work from our people,” Välimäki praises. “For example, all SMS messages and verification codes to a new user are sent out directly from Trivore’s ID platform.”

Effortless collaboration that scales for growth

The operations of Pictue’s eight-person team are very agile. Kasper Välimäki takes pride in, e.g., being able to respond to customers’ feedback and implement the suggested new features within days – instead of weeks or months. Such responsiveness also calls for partners that can live up to expectations.

“Our collaboration with Trivore has been outstanding and fruitful,” Välimäki praises. “Trivore proactively stays in contact, and even though my schedules usually require that things be ready ‘yesterday,’ Trivore has managed all requests remarkably promptly. “

Välimäki sees lucrative growth opportunities for Pictue’s solution, which he describes as “the most easy-to-use and automated photo documentation software out there.” The globally expanding installation of optical fiber connections has quickly boosted the need for construction work across many countries, making this fast-growing domain exciting.

“In Finland, we have optic fiber in something like one of every third house. In Sweden, the numbers are already close to 70%, whereas Central European countries like Germany are severely lagging, with less than 7% connected to optical fiber,” Välimäki lists. “When contractors take pictures of telecom operators’ connecting cabinets, they cannot send them through any Instant Messaging service. You need to consider the security of this sensitive information,” Välimäki explains.

For a CEO running a B2B business based on a software application launched just some six weeks ago, Kasper Välimäki has ambitious goals. The company aims to have tens of thousands of users in its system by the end of 2023 and plans to go international, starting from the European market.

This also means that Trivore’s Identity Management software must rapidly scale up. Välimäki has solid trust in Pictue’s partnership with Trivore. “I can genuinely recommend Trivore as a solution and as a partner. I have seen all kinds of partners and players during my career as an entrepreneur in different businesses. Trivore is by far one of the best of them.”

 


Tutustu Pictueen tarkemmin: https://pictue.com/

Blogibannerin tuotekuva: Pictue

Uudet trivorelaiset esittäytyvät: Kalle ja Hannu

Trivorelaisten joukko on jälleen kasvanut uusilla osaajilla. System Engineer Kalle ja projektipäällikkö Hannu kertovat keitä ovat ja miltä ensimmäiset hetket trivorelaisena ovat tuntuneet.

 


Kalle, System Engineer

 

Kuka olet ja mistä tulet?

Hei, olen Kalle. Turun IT-maailmassa olen pyörinyt noin 13 vuotta ja tänne Trivorelle palasin noin 10 vuoden muualla olon jälkeen.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Yrityksen tavoitteet ja käyttämät tekniikat osuivat hyvin yhteen omien tavoitteideni kanssa. Kuultuani muutamaa vanhaa tuttua varmistuin siitä, että täällä olisi minulle hyvä penkki istuttavaksi.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Kun tekninen vaade on juuri oman turvallisuuden tunteen ulkopuolella. Pidän myös työtehtävien antamista vapauksista fyysisen sijainnin suhteen. Ja kun vielä pääsee kehittämään toimintatapoja parempaan suuntaan – ai ai ai, että tuntuu hyvältä.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Kärsivällisyyteni ja syvä tekninen ymmärrykseni infrastruktuuri automaatiosta sekä perinteisistä infrastruktuuri tekniikoista.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Haastavia teknisiä työtehtäviä ja pitkäjänteistä alustan ja toimintatapojen optimointia.

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Ulkoilu perheen kanssa, okt-rakentaminen ja saunominen.

 


Hannu, projektipäällikkö

 

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Luoman Hannu ja tulen Seinäjoelta, jossa yritämme nostaa Trivoren tunnettuutta Veli-Pekan [Trivoren toimitusjohtajan] kanssa jäyhien pohjalaisten keskuudessa.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Vanhakin haluaa vielä oppia jotain uutta, mielenkiintoiset projektit identiteetin- ja pääsynhalllinnan sekä integraatioiden parissa vetivät puoleensa. Tässä ensimmäisten viikkojen aikana olen päässyt jo jollain lailla sisään eri asiakkaiden projekteihin ja täytyy sanoa, että valinta on ollut oikea.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Täytyy melko perinteisesti sanoa, että haasteet ja uusien asioiden omaksuminen. Asiakkaiden kanssa yhteiset projektit ovat aina olleet tärkeässä osassa työtäni ja kai siitä jonkinlainen onnistumisen tunne tulee, kun saadaan asiakkaalle tärkeä projekti maaliin siten, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Päättäväisyys ja toisaalta halu löytää yhteinen sävel vastapuolen kanssa. Tälläkin ikää löytyy vielä halu oppia uutta ja yrittää sitä kautta löytää asiakkaille paras mahdollinen ratkaisu, joka tuottaa sekä heille että meille.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Jatketaan samalla tavalla ja nostetaan Trivoren tunnettuutta Suomessa ja ehkä jopa kansainvälisesti!

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Ulkoilu ja yhdessä touhuaminen perheen kanssa.

 

 

Trivorelaisen päivä: Trivoren tukitiimiin kuuluva Jenni ratkoo asiakkaidemme kohtaamia haasteita

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu. Trivorelaisen päivä  -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Elokuussa esittelemme Trivore ID tuoteasiantuntijana toimivan Jennin, joka viihtyy vapaa-ajallaan esimerkiksi peliaiheisten ristipistotöiden parissa.


Turun AMK:sta valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööri Jenni erikoistui opinnoissaan projektinhallintaan. Valmistuttuaan hän suunnitteli jatkavansa jo kouluaikana startannutta uraansa Turun ammattikorkeakoulussa. Mieli kuitenkin muuttui, kun selvisi, että hänen osaamisestaan oli kiinnostuttu Trivorella.

”Sain kuulla, että opiskeluajoilta tuttu trivorelainen oli suositellut minua tänne. Tuntui tietysti hyvältä, että olin jäänyt mieleen noin positiivisesti. Olin myös kuullut yrityksestä paljon hyvää, joten lähetin hakemuksen ja pääsin haastatteluun.”

Suunnitelmien muutos kannatti ja nyt Jenni on jo lähes vuoden verran ollut osa trivorelaisten työyhteisöä. Hänen ensifiiliksiään trivorelaisuudesta pääsee lukemaan joulukuisesta blogistamme: Uudet trivorelaiset esittäytyvät – Jenni ja Jarno.

Monipuolisia tukitehtäviä ja asiakkaiden auttamista

Jennin työnkuva Trivorella on monimuotoinen. Päiviin kuuluu esimerkiksi tiketöintijärjestelmän organisointia, projektien aikatauluttamista sekä asiakkaiden kohtaamien haasteiden ratkaisua:

”Tällä hetkellä toimin myös uuden Trivore Support -tiimin jäsenenä. Olen mukana luomassa tiimille prosesseja ja koordinoin osaltani tähän liittyviä asioita SysOpsin kanssa. En siis ole mukana ylätason suunnittelussa vaan enemmän siinä hands on -osiossa ja käyttöönotossa.”

Projektien sprinttien päätyttyä hän auttaa myös tuotetestauksessa. Tässä Jenni pitää erityisesti siitä, kun pääse ensimmäisenä kokeilemaan uusia ominaisuuksia. Samalla myös oppii ymmärtämään paremmin, miten kaikki toimii ohjelmien taustalla.

Toisiaan tukeva työyhteisö tekee päivästä kuin päivästä mukavan

Joskus meistä kaikilla on niitä päivä, kun kaikki ei suju kuin tanssi. Tällaisina hetkinä huumorintajuiset ja aina tukena olevat työkaverit ovat kultaakin arvokkaampia.

”Tässäkin työssä on hetkiä, joita ei varmasti jaksaisi ilman mahtavia työkavereita. Yhdessä voimme vaikka itkunauraa vastaan tuleville haasteille”, Jenni toteaa.

Trivorelaisten työyhteisössä vallitseekin poikkeuksellisen hyvä yhteishenki, jossa kaveria tsempataan ja autetaan yli haasteiden. Töihin on myös mukava tulla, kun toimistolla odottaa porukka, jonka seurassa viihtyy ja johon voi liittyä omana itsenään.

 


Työkaverin terveiset:


Jennin päivä Trivorella

Jennin työpäivät ovat harvoin keskenään samanlaisia, mutta jonakin päivänä aikataulu saattaa näyttää esimerkiksi tällaiselta:

8.00 Aamu alkaa kahvilla, tulevien työtehtävien priorisoinnilla ja mahdollisiin viesteihin vastaamisella.

9.00 Tuotekehittämistä tai -testaamista.

10.00 Asiakkaiden haasteiden ratkaisemista ja ajoittain yllättävien tulipalojen sammuttamista.

11.00 Ruokatauot Jenni viettää mielellään toimiston ruokatilassa yhdessä työkavereiden kanssa.

12.00 Asiakastapaamiseen osallistuminen.

14.00 Uusien tikettien läpikäyntiä ja projektinhallintaa.

16.00 Töiden jälkeen Jenni uppoutuu mielellään pelaamiseen, ristipistotöihin ja elokuvien sekä sarjojen katsomiseen: ”Hyllystämme löytyy tällä hetkellä noin 850 elokuvaa ja sarjan tuotantokautta”.

 

Trivoren neuvosto: Trivoren neuvosto lisää hyvinvointia ja huvituksia trivorelaisten arkeen

Lounasetu, suklaalevyraati, lajikokeilut sekä teema- ja virkistyspäivät. Muun muassa näiden etujen kautta Trivorella on lisätty työyhteisön hyvinvointia ja työssäjaksamista.

Yhteisöllisten tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Trivoren neuvoston jäsenet, jotka varmistavat, että jokaisen tiimin ääni kuuluu yhteisiä asioita edistettäessä.


Trivoren toiminta ja trivorelaisten määrä on kasvanut kiihtyen erityisesti viime vuosien aikana. Kasvun myötä nousi esiin myös uudenlaisia tarpeita yhteiselle tekemiselle sekä työviihtyvyydelle. Ennen neuvoston syntyä Trivoren tapahtumien ja muiden yhteisöllisten aktiviteettien järjestäminen oli niin sanotusti ei-kenenkään-maata, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että muutamat aktiiviset trivorelaiset hoitivat niitä muiden töidensä ohella. Työmäärä haluttiin jakaa eri tiimien välille siten, että jokaisella olisi hyvät vaikutusmahdollisuudet yhteisiin asioihin – ja näin idea neuvostoon syntyi Trivoren silloisessa johtoryhmässä.

Konseptia jalostettiin ja se esiteltiin henkilöstölle loppuvuodesta 2022. Ensimmäiset edustajat kutsuttiin neuvoston jäseniksi vuoden 2023 alussa ja lopputuloksena saatiin hyvin Trivoren tiimejä läpileikkaava porukka.

 

Yhteisten asioiden edistämistä ja työhyvinvoinnin lisäämistä

”Ostettiin kaappiin sitä pyydettyä näkkäriä ja voita.”

”Ja se toivottu 10 kilon kahvakuula on tossa oven takana.”

”Eli meidän ansiosta kukaan ei ole nähnyt nälkää ja kaikki on terveitä ja voimakkaita.”

”Kuuluuhan tähän tietty paljon muutakin, mutta nuo on niitä pikkukivoja juttuja, joilla on voitu parantaa kaikkien työpäivää.”

Muun muassa näin Trivoren ensimmäisen neuvoston jäsenet kuvasivat työtään trivorelaisten hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden edistämiseksi. Näiden tavoitteiden lisäksi neuvoston toimintaan kuuluu olennaisesti myös se, että jokainen tiimi saa äänensä kuuluviin työyhteisön asioissa.

Toimintansa alussa neuvosto otti hoitaakseen esimerkiksi jo aiemmin lanseeratun ideapankin, jonne trivorelaiset voivat ehdottaa toimistolle toivomiaan lisäyksiä, työhyvinvointia kohentavia aktiviteetteja sekä työsuhde-etuja.

”Ideapankin – ja ylipäänsä neuvoston toiminnan ajatuksena on se, että me voidaan välittää henkilöstön toiveita tuonne ylöspäin ja edistää asioiden toteutumista”, projektitiimiä edustanut Riikka kuvaili.

”Näin IT-jargoni mielessä olemme lähestyttävä rajapinta, jonka kautta saadaan asioita edistettyä”, infratiimiä edustanut Ville-Pekka kiteytti humoristisesti.

Ideapankin asioiden edistämisen lisäksi neuvosto järjestää nykyisin myös Trivoren tapahtumat kuten kesäpäivät, pikkujoulut sekä hyvinvointiaktiviteetit, joihin lukeutuvat muun muassa lajikokeilut ja lautapeli-illat. Työyhteisöltä saadun palautteen mukaan nämä ovat edistäneet työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä parantaneet entisestään työpaikan yhteishenkeä. Palautetta kerättiin neuvoston kevätkauden päätteeksi anonyymillä kyselyllä.

 

”Näin IT-jargoni mielessä olemme lähestyttävä rajapinta, jonka kautta saadaan asioita edistettyä.”

 

Ensimmäisen kautensa aikana neuvosto ajoi läpi lounasedun ja edisti osaltaan työsuojelutoiminnan käynnistämistä. Trivorelaiset pääsivät myös nauttimaan neuvoston järjestämistä kuukausittaisista teemapäivistä sekä yhteislounaista, jolloin kokoonnuttiin yhteisen pöydän ympärille hyvän ruuan ja seuran pariin. Lisäksi kaikki halukkaat pääsivät harjoittamaan paintball-taitojaan, ratkomaan pakohuonepelin arvoituksia, pelaamaan lautapelejä sekä testaamaan ilmakivääriammuntaa, keilaamista ja biljardia.

 

Työyhteisön arjen parantamista

Kun neuvoston jäseniltä kysyi mikä toiminnassa on ollut parasta, toistuivat jokaisen puheissa samat elementit:

”Neuvoston toiminta on tuonut erinomaista vaihtelua normaaliin työarkeen, kun on saanut suunnitella ja toteuttaa koko työyhteisöä virkistäviä aktiviteetteja. On ollut mukavaa päästä vaikuttamaan omaan ja muiden työviihtyvyyteen miltei rajattomasti”, Trivoren ID- ja IAM-tiimejä edustava Santeri totesi.

”Tuntuu, että neuvoston ehdottamia kehitysideoita on otettu johdon puolelta vakavissaan vastaan ja tässä on ollut aidosti vaikutusmahdollisuuksia”, Ville-Pekka lisäsi.

Syyskaudelle ensimmäisen neuvoston jäsenet toivovat lisäresursseja, joiden avulla voidaan toteuttaa entistä enemmän työarkea piristäviä irtiottoja. Samoilla linjoilla ovat myös palautekyselyyn vastanneet trivorelaiset, jotka odottavat jo innokkaasti neuvoston kesätauon päättymistä ja yhteisten aktiviteettien paluuta.

 

Trivorelaisen päivä: System Specialist Matias pitää haasteista

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Heinäkuussa esittelemme Trivoren System Specialistina työskentelevän Matiaksen, jonka mukaan työn parhaisiin anteihin lukeutuvat ongelmanratkaisua vaativat tehtävät sekä työkaverien kanssa vietetyt hetket.

 


Trivoren System Specialistina toimiva Matias valmistui tänä keväänä tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta. Hänen matkansa trivorelaisena alkoi kuitenkin jo kouluaikana:

”Ammattikorkeakouluaikana sain tiedon siitä, että Trivorelle rekryttiin porukkaa. Trivore vaikutti kiinnostavalta yritykseltä ja tietysti halusin päästä IT-alan työpaikkaan konkretisoimaan koulussa opittuja asioita. Porukan hyvä yhteishenki ja se, että töihin olisi selkeästi kiva tulla, välittyi jo haastattelutilanteessa. Nyt täällä Trivorella onkin vierähtänyt melkein kolme vuotta ja koulustakin on valmistuttu.”

Matiaksen päivittäisiin tehtäviin lukeutuvat esimerkiksi tikettien läpikäynti ja niiden toteuttaminen, sisäisen infrastruktuurin parissa työskentely sekä asiakasviestintä.

”Noiden lisäksi työskentelen Windows-käyttöjärjestelmien parissa ja Windows-osaaminen onkin yksi suurimmista vahvuuksistani. Tyypillisiin tehtäviini kuuluvat esimerkiksi järjestelmävikojen sekä -hälytysten valvominen, tiedostojen palauttaminen ja muiden ongelmatilanteiden ratkaiseminen.”

Työssään Matias pitää esimerkiksi siitä, että päivät eivät ole keskenään samanlaisia, vaan työtehtävät ja ratkaistavat ongelmat vaihtelevat.

”Ongelmien ratkaiseminen on ehdottomasti työn parasta antia. Etenkin jos ongelma on sellainen, että siihen ei ole suoraa rutinoitua vastausta, vaan sitä ratkaistessaan pitää haastaa itseään. Asiakaspinnassa työskentely on myös tosi mukavaa.”

Myös työkaverien tuki ja vahva yhteishenki tekevät Matiaksen mukaan päivästä kuin päivästä mukavan: ”Vaikka välillä tuntuisikin raskaalta niin muiden onnistumisista saa virtaa ja huumorilla pääsee pitkälle”.

 


Työkaverin terveiset:


Matiaksen päivä Trivorella:

9.00 Päivä alkaa kahvilla sekä sähköpostien ja muiden viestien lukemisella.

10.00 Asiakasviestintää ja tikettien toteuttamista.

12.00 Lounas työkaverien kanssa.

12.30 Paluu tikettien ratkaisemisen pariin.

16.00 Päivän aikana tulleiden viestin läpikäymistä ja niihin vastaamista.

17.00 Kotiinsa, eli kuvankauniiseen Iso-Heikkilään palattuaan Matias viettää aikaa esimerkiksi vinyylilevyjä kuunnellen sekä videopelejä pelaten.

”Noiden lisäksi seuraan paljon urheilua, aina jääkiekosta formuloihin.”

 

Asiantuntijateksti: Projektipäällikkönä ohjelmistotalossa

Trivorella on laajan teknisen osaamisen lisäksi rautaisia projektijohtamisen ammattilaisia. Integraatiotiimin projektipäällikkömme Kalle Luhtinen kertoo, mitä hyvältä projektipäälliköltä ohjelmistotalossa kaivataan ja mistä hänen työnsä kulmakivet muodostuvat.


Kalle Luhtinen on kokenut projektipäällikkö, joka toi oman osaamisensa Trivorelle vajaat kolme vuotta sitten.

”17 vuotta sitten projektipäällikön titteli liitettiin ensimmäisen kerran allekirjoitukseeni, kun työskentelin seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:ssä. Tuolloin hallinnoin projekteja markkinointimateriaaleista kaikkeen hands-on-työhön asti. Trivorella projektipäällikön rooli on huomattavan erilainen. Nykyään päivittäiseen työnkuvaani kuuluvat muun muassa kehittäjäresurssien varmistaminen, aikataulutus, töiden edistymisestä raportointi sekä asiakas- ja suunnittelupalaverit”, Kalle kertoo.

On siis paikkakohtaisia eroja siinä, millaista työtä projektipäällikön hattu päässä tulee tehtyä. Tietyt asiat ovat kuitenkin aina samat: työ vaatii tarkkuutta, täsmällisyyttä ja hyvää pelisilmää.

 

Ennakointia, suunnittelua ja kommunikointia

Trivorella projektipäällikkö saa melko vapaasti valita työkalunsa sen mukaan, millaiseen työskentelytapaan on tottunut. Kalle itse suosii yksinkertaisia ja perinteisiä työkaluja.

”Ei tässä työssä mitään taikatemppuja ole. Excel ja to do -listat ovat monesti edelleen ne tärkeimmät työvälineet”, Kalle toteaa. ”Lisäksi tiketöinti on yksi tärkeä työväline ohjelmointiprojekteissa, kun kehittäjät ovat mukana. Kokonaisuudesta tehdään tiketit, joiden statuksia seuraamalla voi seurata myös töiden etenemistä. Yksittäinen tiketti on kehittäjälle helpompi hahmottaa, kuin esimerkiksi ylläpitämäni kaiken kattava Excel-taulukko monine värikoodeineen – sellainen voi muiden silmiin näyttää jopa pelottavalta.”

Projektipäällikön tärkeimpiin tehtäviin kuuluukin sujuvan tiedonkulun varmistaminen. Kommunikaatioon kätkeytyy myös projektinhallinnan pahin kompastuskivi. Joskus kommunikaatio ei toimi ihmisten välillä esimerkiksi henkilökemioista tai erilaisista työtavoista johtuen, mikä voi aiheuttaa erilaisia hidasteita projekteissa. Projektipäällikön tulee pystyä toimimaan tarvittaessa sovittelijana ja tulkkina.

Tekninen ymmärrys auttaa Trivoren projektipäällikköä siinä, että keskustelu kaikkien osapuolten kanssa sujuu. Vaikka projektipäällikkö ei itse tee teknistä työtä, on hänen kyettävä kommunikoimaan samalla tasolla kehittäjien kanssa. Kuinka paljon ohjelmistotalon projektipäällikön sitten tulee ymmärtää teknisestä puolesta?

”Trivorelle tullessani tietoni integraatioista ja integraatioalustasta olivat vielä melko vähäiset, ja silloinkin pärjäsin kyllä – asiakkaan kanssa kommunikoidaan kuitenkin käytännössä yleiskielellä. Tekninen ymmärrys ei siis ole pakollista, mutta se auttaa pureutumaan tarkemmin teknisiin yksityiskohtiin ja jakamaan tietoa paremmin”, Kalle sanoo.

 

Excel ja to do -listat ovat monesti edelleen ne tärkeimmät työvälineet. Lisäksi tiketöinti on yksi tärkeä työväline ohjelmointiprojekteissa, kun kehittäjät ovat mukana.

 

Olennaista on hahmottaa aina isompi kokonaiskuva: projekteihin vaikuttavat asiat tulee huomioida etukäteen ja yllätysten määrä pyritään minimoimaan.

Trivorella painotetaankin sitä, että teknistä työtä ei lähdetä tekemään ennen kuin on olemassa riittävän tarkat speksit eli määrittely siitä mitä tarvitaan, mitkä ovat tekniset yksityiskohdat, ja mikä on aikataulu. Ilman kunnon speksejä tulee helposti tehdyksi turhaa työtä, kun taas tarkat ennakkomääritelmät ja -suunnitelmat auttavat viemään projektin ketterästi maaliin.

”Välillä joutuu pyytämään asiakkaalta tai kehittäjältä montakin kertaa tarkennuksia, ja joskus se turhauttaakin. Mutta se auttaa kokonaisuuden ymmärtämistä ja sitä kautta asiakasta”, Kalle sanoo.

”Olen oppinut kantapään kautta varomaan ylioptimistisuutta. Ei kannata lähteä siitä oletuksesta, että projekti menisi aina sukkana maaliin. Aina voi tulla itsestä tai omasta tiimistä riippumattomia yllätyksiä tai viivästyksiä. Jos lupailee liikaa ja liian nopeasti, helposti tulee pilanneeksi työjonosuunnitelman. Tätä koitan itse välttää, ja yritän käyttää hyvää pelisilmää.”

 

Monipuolisia projekteja integraatioiden parissa

Trivorella Kalle on pääsääntöisesti tehnyt projekteja integraatioiden parissa. Yksi integraatiotyö voi olla yksi projekti, tai yhden projektin alla voi olla useita integraatioita, jolloin jokainen integraatio on osaprojekti. Asiakkaalta tulee tarve ja speksit, ja Trivoren integraatiotiimi lähtee näiden pohjalta kehittämään ratkaisua.

Projektipäällikön toimiminen kontaktipintana asiakkaan suuntaan mahdollistaa sen, että kehittäjät saavat keskittyä omiin teknisiin hommiinsa.

”Ihan sähköpostiyhteydentotoista alkaen olen ensisijainen henkilö, johon asiakas ottaa yhteyttä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät lähtökohtaisesti ottaisi suoraan kehittäjiin yhteyttä. Työt ovat jonossa, ja kaikista pahin tilanne on, jos joku tulee jonon ohi, jolloin suunnitelmat menevät täysin pipariksi”, Kalle kertoo.

”Tehtävänäni on yhdessä asiakkaan ja kehittäjätiimimme kanssa löytää toimivat aikatauluratkaisut ja suunnitelmat. Minulla on asiakkaan päässä loistava vastinpari, joka suhtautuu myös järjestelmällisesti uusien töiden edistämiseen. Hyvä yhteyshenkilö tekee tästä työstä erityisen antoisaa.”

 

”Tehtävänäni on yhdessä asiakkaan ja kehittäjätiimimme kanssa löytää toimivat aikatauluratkaisut ja suunnitelmat.

 

Bufferi ja mahdollistaja

Projektipäällikkö on eräänlainen keulakuva projektille ja siinä työskentelevälle tiimille. Projektipäällikön tehtävänä on vetää eri henkilöt yhteen ja huolehtia, että tieto kulkee oikein ja sujuvasti asiakkaan ja tekijöiden välillä. Samalla projektipäällikkö toimii kontaktipintana asiakkaalle, auttaa eri osapuolia ymmärtämään projektin tarpeet ja speksit, sekä tietenkin mahdollistaa työrauhan kehittäjille.

”Projektipäällikkö toimii tavallaan bufferina moneen suuntaan. Koitan osaltani luoda tekemiseen myös hyvää henkeä: meillä on tiimi-weeklyissä kiva fiilis, ja niissä myös vitsaillaan ja voidaan olla rennommin. Ei tarvitse olla koko ajan vain tiukkaa tekemistä, vaan kukin voi haluamallaan tavalla ilmaista itseään”, Kalle kertoo.

Eniten Kalle nauttii selvärajaisista projekteista, joita pääsee tekemään tutun asiakkaan kanssa.

”Omalla asiakkaallani on mukavaa porukkaa yhteyshenkilöäni Jarmoa myöten. Se, että henkilökemiat toimivat, edesauttaa myös projektien sujuvuutta. Lisäksi olen päässyt kehittämään asiakkaan kanssa hyvät rutiinit, sillä jokaisen integraation kohdalla suurin osa kysymyksistä on samoja. Aina on kuitenkin myös eroja, joten jokainen projekti on uniikki ja mielenkiintoinen kokonaisuutena”, Kalle kertoo.

”Toivon, että näiden integraatioiden parissa saan jatkossakin positiivisesti tapella.”

 


Kalle – mitä hyvältä ohjelmistotalon projektipäälliköltä vaaditaan?

 

1. Järjestelmällisyyttä

”Lähdetään liikkeelle hyvästä suunnitelmasta, joka sitten palastellaan. Ei tarvitse tehdä töitä hampaat irvessä ja on tärkeää, että suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaakin. Mutta lähdetään silti aina suunnitelmallisesti etenemään: Kuka tekee, mitä tekee, ja mihin mennessä. Asioiden kertaaminen ja ylöskirjaaminen on tärkeää.”

 

2. Jatkuvuutta

”Itse olen luontaisesti tarkka, ja olen joutunut opettelemaan, että kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia. Projektipäällikkö huolehtii, että hommat etenevät ja eri vaiheet nivoutuvat luontevasti toisiinsa. Siksi projektipäällikkö on myös eräänlainen kirjanpitäjä projekteissa, ja se on tärkeä rooli. Samalla projektipäällikkö voi ottaa koppia muiden luovista ideoista, jotta ne eivät pääse unohtumaan.”

 

3. Kommunikointitaitoja

”On haastavaa ja turhauttavaa, jos määräaikaan mennessä asiaa ei ole tehty eikä siitä ole myöskään kommunikoitu. Joskus tulee tilanteita, jossa työt eivät vain syystä tai toisesta edisty odotetulla tavalla, ja tähän aina tietenkin sopeudutaan, mutta tämä vaatii kaikilta osapuolilta suoraa kommunikaatiota. Etenkin projektipäälliköllä on tästä suuri vastuu, koska hän kommunikoi myös asiakkaan suuntaan. Projektipäällikkönä joutuu selvittelemään ja kommunikoimaan erilaisia tilanteita hyvin monenlaisten ihmisten kanssa.”

 

4. Pelisilmää

”Projektipäällikkö katsoo laajempaa kuvaa, ei vain yhden koodarin työtä. Täytyy myös osata arvioida todellisia aikatauluja: yksi työpäivä ei useinkaan tarkoita yhtä kalenteripäivää, ja projektipäällikön tulee hahmottaa työjonot kokonaisuudessaan. Koitan itse aina arvioida aikataulut rehellisesti ja pienen pelivaran kanssa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä – jos olemme odotettua nopeammin valmiina, sehän on vain positiivinen asia!”

 

Trivorelaisen päivä: Asiakasvastaava Juhani on linkki asiakkaan ja kehittäjien välillä

Millaisia tyyppejä trivorelaiset oikein ovat, ja mitä meidän päiviimme kuuluu? Trivorelaisen päivä -juttusarjassa kurkistetaan aina yhden trivorelaisen työpäivään. Samalla kerromme, millainen polku on kaikilla Trivorelle johtanut. 

Kesäkuussa esittelemme Trivoren asiakasvastaava Juhanin, joka viihtyy vapaa-ajallaan esimerkiksi bänditoiminnan parissa.


Juhani työskentelee Trivorella monipuolisten asiakastehtävien sekä projektinhallinnan parissa. Ennen IT-alalle hakeutumista hän teki töitä autojen sekä asiakaspalvelutehtävien parissa.

”Nuorempana opiskelin itseni automekaanikoksi. Niitä hommia tein hetken. Sitten päädyin huoltoasematyöntekijäksi, jossa pestissä vietin useamman vuoden”, Juhani summaa aiempaa uraansa. ”Kolmenkympin lähestyessä ja esikoiseni synnyttyä päätin vaihtaa alaa ja lähdin opiskelemaan tietojenkäsittelyä Turun ammattikorkeakouluun.”

Opintojensa ohella hän työskenteli Turun ammattikorkeakoulun theFIRMA-projektitoimistossa, jonka toiminta pyörii opiskelijoiden voimin. Siellä Juhanin työtehtäviin kuuluivat esimeriksi web-kehittäjän sekä opiskelijatoimitusjohtajan työt.

”TheFIRMAn vastaavan lehtorin suosituksesta suoritin kouluun kuuluvan viimeisen harjoitteluni täällä Trivorella. Heti harjoittelun päätyttyä sain jäädä Trivorelle vakituiseksi työntekijäksi.”

Projektinhallintaa ja ratkaisujen löytämistä

Trivorella Juhani työskentelee asiakasvastaavana sekä uuden asiakastuen käyttöönottoprojektin vastuuprojektipäällikkönä. Asiakasvastaavan roolissa hänen tehtävänään on toimia linkkinä asiakkaan ja tuotetiimin välillä. Tukitiimissä hänen toimenkuvaansa kuuluu Trivore ID-tuotteen ja siihen liittyvien lisäpalveluiden tuotetukena toimiminen. Työnkuvat sopivatkin erinomaisesti hänen tarkalle ja lämpimän humoristiselle luonteelleen.

”Nautin siitä, kun saan asiat toimimaan. Olipa kyse sitten jonkin asian teknisestä toteutuksesta tai esimerkiksi uuden prosessin mallintamisesta ja käyttöönotosta.”

Kun Juhanilta kysyy, mikä tekee työpäivästä mukavan hän vastaa epäröimättä: ”Tolkuttoman ammattitaitoiset ja avuliaat kollegat, joilta saa apua aina sitä tarvittaessa.”

Lisäksi hän nostaa esiin Trivoren omat tuotteet ja hyvät tulevaisuuden näkymät.

”Trivoren tuotteilla on valtava potentiaali, jonka realisoitumista on ilo seurata. Tällä hetkellä meillä on tosiaan työn alla asiakastukiprosessien päivittäminen, joka tehostaa entisestään tuotetukeemme liittyviä prosesseja.”

Tulevaisuudelta hän toivoo lisää naurua, uusia mahtavia kollegoita jakamaan työtehtäviä sekä lisää mahdollisuuksia kehittää aiempaa osaamistaan.

 


Työkaverin terveiset:

 


Juhanin päivä Trivorella:

9.00 Juhanin päivä alkaa tulevien työtehtävien suunnittelulla ja viestintäkanavien tarkistamisella.

10.00 Integraatiotiimin weeklyyn osallistuminen.

11.00 Ruokatauoiksi hän suuntaa Trivoren ruokatilaan työkaverien kanssa.

12.00 Asiakastuen käyttöönottoprojektin edistämistä.

14.00 Asiakasviestintää sekä -tukitehtäviä.

16.00 Asiakastapaamiseen osallistuminen.

17.00 Vapaa-ajalla Juhani touhuaa tarhaikäisten lastensa kanssa.

”Kahden lapsen isänä ja talonomistajana varsinaiselle rentoutumiselle ei jää paljoa aikaa. Mutta kun tähdet ovat linjassa, pyrin varaamaan aikaa videopeleille, kitaran soittoon ja muuhun bänditoimintaan.”

Uusi trivorelainen esittäytyy: Anne-Mari

Trivorelaisten joukko on jälleen kasvanut. Harjoittelijaksi Trivorelle helmikuussa tullut, nyt Trivoren markkinointiassistenttina toimiva Anne-Mari kertoo itsestään ja siitä, millaista on olla uusi trivorelainen.


Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Anne-Mari, turkulainen markkinointiviestijä, joka valmistui juuri medianomiksi Turun ammattikorkeakoulusta. Virallisesti olen nyt ollut vähän yli kuukauden trivorelainen. Mutta epävirallisesti voinee sanoa, että trivorelaisuuteni alkoi jo helmikuussa, kun tulin tänne harjoittelijaksi.

Mikä Trivoressa veti puoleensa?

Opintoni olivat vuoden alussa sillä mallilla, että olin enää opparia ja harkkaa vaille valmis. Olin jo jonkin aikaa pohtinut, että olisi kiinnostavaa tehdä töitä IT-alalla in-house markkinoijana. Potentiaalisia harkkapaikkoja etsiessäni huomasin, että täällä Trivorella olikin sopivasti paikka auki markkinointiviestinnän harjoittelijalle.

Trivoressa houkutti esimerkiksi se, että hakuilmoituksesta ja verkkosivuilta välittyi mielikuva huumorintajuisesta ja lempeästä työyhteisöstä. Sellaisesta, jossa uskaltaa kysyä ja johon olisi kiva liittyä. Fiilis vahvistui haastattelutilanteessa, joka tuntui enemmän tasavertaiselta keskustelulta, kuin yksipuoliselta kuulustelulta. Päätinkin jo haastattelun aikana, että tulen tänne, jos tilaisuus tarjoutuu. Ja onneksi tarjoutui, koska olen viihtynyt todella hyvin.

Mitkä asiat saavat sinut innostumaan työssäsi?

Innostun erityisesti luovasta suunnittelusta, eli esimerkiksi konseptien ideoinnista ja kehittämisestä. Mielestäni on kiinnostavaa miettiä, miten markkinointiviestinnällisellä sisällöntuotannolla saadaan tuettua strategiaa ja sen tavoitteiden toteutumista.

Mitkä ominaisuutesi ovat erityisen hyödyllisiä uudessa työssäsi?

Olen idearikas ja tunnollinen tekijä. Tykkään myös kehittää aiempaa osaamistani ja olen nopea omaksumaan uusia asioita.

Markkinointialan osaamisen lisäksi minulta löytyy myös aiempaa opinto- ja työkokemusta painoviestinnän, myynnin sekä asiakaspalvelualan tehtävistä. Koen, että noista tietotaidoista on paljon etua ja iloa tätäkin työtä ajatellen.

Mitä odotat trivorelaisuudelta?

Kiinnostavia ja monipuolisia työtehtäviä, joita tehdessä pääsee myös kehittymään ammatillisesti. Tietysti myös hauskoja hetkiä kivan työyhteisön kanssa.

Mikä on vapaa-ajalla kaikkein mieluisinta puuhaa?

Mikä milloinkin. Eri vuodenaikoihin innostun eri asioista, mutta kirjoittaminen, politiikan seuraaminen ja ihmisoikeusasiat kiinnostavat ihan ympäri vuoden. Viime aikoina olen taas pitkästä aikaa palannut digitaalisen kuvittamisen pariin.